Direct naar de inhoud

De Bibliotheek is ook van jou. Word daarom lid van Biebpanel!

Biebpanel 1Onder de noemer BiebPanel onderzoeken de Nederlandse Bibliotheken – ook de Overijsselse Bibliotheken – op allerlei manieren wat leden en niet-leden zoal bezighoudt. Zo’n onderzoek kan over heel concrete zaken gaan – bijvoorbeeld de collectie, de dienstverlening of het personeel – maar ook over meer abstracte thema’s, zoals de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek. Dat doen we zo’n zes keer per jaar. Soms is het een heel omvangrijk onderzoek onder alle leden van de Bibliotheek. Soms is de onderzoekspopulatie kleiner, bijvoorbeeld ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De ene keer wordt het onderzoek online uitgezet, de andere keer worden er paneldiscussies georganiseerd.

Kortom: of je nu lid, niet-lid, bezoeker of passant bent, ook jij kunt op enig moment gevraagd worden om je mening over de Bibliotheek te geven. Doe dan alsjeblieft mee, want de Bibliotheek … die is ook van jou!

Was je lid van het Biebpanel?

De nieuwe BiebPanel-onderzoeken worden dus niet meer onder een vast panel van bibliotheekleden gehouden, maar onder wisselende doelgroepen. Was je eerder lid van BiebPanel? Dat is met ingang van 2020 afgelopen. Natuurlijk kun je in de toekomst wel degelijk worden uitgenodigd om mee te doen aan één van de BiebPanel-onderzoeken. Je panellidmaatschap van BiebPanel eindigt automatisch. Je hebt hierover een bericht ontvangen. Uiteraard heeft dit geen gevolgen voor je lidmaatschap bij de Bibliotheek.

Onderzoeken

Flitspeiling Betalen

Aan 2.319 leden van Overijsselse Bibliotheken hoe zij graag betalen voor de diverse diensten van de Bibliotheek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het abonnement, de activiteiten en de te laat-gelden.

Bijna driekwart van de ondervraagde leden is tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening rondom het betalen. Slechts 4% is niet over minder tevreden. De overige 23% heeft hierover geen mening.

Doelgroeponderzoek Ouders van kinderen van 6-12 jaar

Hoe zien ouders met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar de Bibliotheek? Maken zij gebruik van de Bibliotheek? Verwachten zij dat hun lokale Bibliotheek hen kan helpen bij de lees- en taalontwikkeling van hun jonge kind(eren)?

Biebpanel ondervroeg 1.190 ouders van 25 tot 55 jaar naar hun ervaringen met en verwachtingen van de Bibliotheek. Ook gaven zij antwoord op vragen over hoe hun kinderen de Bibliotheek beleven en waar zij mogelijk behoefte aan en/of interesse in hebben.

Wat vinden Bibliotheekleden van het activiteitenprogramma?

In juni 2019 namen 1.845 Overijsselse bibliotheekleden deel aan een Biebpanelonderzoek rondom het thema ‘Activiteiten in de Bibliotheek’. Hen werd gevraagd:

  • hoe vaak ze deelnamen aan activiteiten die door de Bibliotheek of een andere organisatie worden georganiseerd;
  • wat hen motiveerde om deel te nemen aan activiteiten;
  • wat hun voorkeuren zijn en
  • hoe ze de activiteiten van de Bibliotheek beoordelen.