Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Participatie & Zelfredzaamheid

 • De landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst organiseert op maandag 17 december een bijeenkomst voor Bibliotheken. De dag staat in het teken van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de Bibliotheek in het educatieve en sociale domein. De werkgroep valt onder regie van de KB.

 • Digisterker deeldag 18 5 3In het kader van vernieuwing van het lesmateriaal verzorgde Stichting Digisterker in samenwerking met Rijnbrink op 18 mei een Digisterker Deeldag. Docenten en coördinatoren van bibliotheken uit de regio waren aanwezig. Het was ook een dag om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

 • De fotostrip en poster die nieuwkomers wijzen op de mogelijkheden van de Bibliotheek zijn nu in zeven talen beschikbaar.

 • Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden is verlengd tot 2021 en heeft een belangrijke plek gekregen in het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek. Net als voorgaande jaren organiseert de KB gesprekstafels met directeuren van bibliotheken om input te verzamelen. De eerste gesprekstafel van dit jaar vindt plaats op maandagochtend 24 juni in Utrecht. Alle directeuren kunnen zich hiervoor inschrijven.

  Het afgelopen jaar zijn er vanuit het programma gesprekstafels voor directeuren georganiseerd om gezamenlijk de inhoudelijke doorontwikkeling te bepalen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Alliantie met de Manifestgroep-partijen en daarmee een gezamenlijke aanvraag ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Deze is gehonoreerd en op 1 juli wordt het eerste informatiepunt bij de kopgroep-bibliotheken geopend.

  Behalve op het thema digitale inclusie richten we ons in 2019 en daarna op de volgende thema’s:

  • verbinding preventie-curatie (gezinsaanpak)
  • kwaliteit
  • verkenning van de rol van bibliotheken in de herziening van de rechtsbijstand
  • inburgering
  • exploitatiemodellen

  Informatie en aanmelding
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Toonen. Aanmelden kan bij Seher Hazinedar. Lees het volledige bericht op Bibliotheek en Basisvaardigheden.

 • 1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

 • 1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

  Een gezinsaanpak is een effectieve aanpak om deze cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, zo blijkt uit diverse nationale en internationale onderzoeken. Een gezinsaanpak is er namelijk op gericht dat ouders zelf beter worden in taal en tegelijkertijd ook leren hun kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling met een positieve leesopvoeding.

  Verbinding
  De kansen voor het Bibliotheeknetwerk liggen in het maken van verbinding tussen deze verschillende regelingen en projecten, om zodoende te komen tot een hogere impact bij en een hoger bereik van laagtaalvaardige gezinnen.

  Centraal in dit project staat het ondersteunen en begeleiden van de bibliotheken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en de betrokken specialisten om te komen tot een werkwijze gericht op een gezinsaanpak. Daarbij is kennisdeling tussen bibliotheken in het Gelderse en Overijsselse netwerk op dit thema van belang. Rijnbrink ondersteunt in dit project de bibliotheken in het Overijssel en Gelderse Netwerk om te komen tot een werkwijze gericht op een gezinsaanpak.

  Doelen

  • Inzichtelijk maken waar de bibliotheken staan m.b.t. een werkwijze en beleid op gezinsaanpak en om op basis van de opgehaalde input kansen te signaleren.
  • Visieontwikkeling op een gezinsaanpak, als advies en inspiratie voor beleid en werkwijze gericht op een gezinsaanpak.
  • Specialisten Jeugd & Onderwijs en Basisvaardigheden ondersteunen en begeleiden om te komen tot een werkwijze gericht op gezinsaanpak.
  • Bibliotheken ondersteunen en begeleiden lopende en nieuwe taalprogramma’s voor kinderen en volwassenen meer te verbinden binnen de bibliotheek organisatie
  • We willen komen tot een samenhangend geheel van activiteiten in de ketenaanpak en een structurele, planmatige aanpak voor de bibliotheken.

  Meer informatie of vragen? Neem contact op met Karien van Buuren of Astrid Kroon.

   

 •  

  Wil je duidelijk maken wat het effect is van de activiteiten die je uitvoert? Wil je weten of de deelnemers van je cursussen wijzer zijn geworden? Laten zien dat je programma’s impact hebben en bedenken hoe je dat verhaal het beste voor het voetlicht krijgt bij je opdrachtgever en je partnerorganisaties?Op 17 december organiseert de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, onder regie van de KB, een bijeenkomst voor bibliotheken. 

 • In samenwerking met Digisterker is in de afgelopen maanden gewerkt aan een overdraagbaar model voor de cursus ‘Digisterker voor nieuwkomers’. Een tiental bibliotheken uit Overijssel nam deel aan de verdiepingsbijeenkomsten in februari en maart 2019 met als doel de training zelf lokaal te kunnen organiseren.

  Belangrijke elementen zijn; de samenwerking met de lokale begeleidingsorganisatie (VluchtelingenWerk of anders) en de gemeente. Zij zorgen voor toeleiding van deelnemers. Ook aandacht voor een voldoende beheersing van de Nederlandse Taal en hulp van tolken bepaalt mede het succes. In het vervolg op de voorbereidingsbijeenkomst is de mogelijkheid geboden om lokaal met ondersteuning, coaching of ‘het een keer voordoen’ aan de slag te gaan. 

  Digisterkercertificaat
  De Bibliotheek Deventer beet het spits af en in een mooie samenwerking met VluchtelingenWerk Oost Nederland kon aan een zestal cursisten het Digisterkercertificaat worden uitgereikt. De evaluatie van deze cursus heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd waar we in het vervolg ons voordeel mee doen. De ontwikkeling van dit concept wordt mede mogelijk gemaakt door een innovatiebudget van de Provincie Overijssel.

 • Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. In de stategiekit Hoger Bereik zijn inzichten verzameld en vertaald naar bruikbare tools en tips om deze kwetsbare groep te kunnen ondersteunen.

 • In regio Twente is vorige maand een nieuwe groep van 94 studenten gestart met voorlezen en het doen van (taal-) spelletjes bij nieuwkomersgezinnen in huis. Er doen 47 nieuwkomersgezinnen mee. De kinderen zitten op drie deelnemende scholen in de omgeving: De Globe in Enschede, het Palet in Almelo, de Regenbooggroep (de Windroos) in Oldenzaal.

 • Op leesniveau:

  AK (4-6 jaar)

  • Het nieuwe nest van de kleine Marsus / Benjamin Chaud (ook geschikt voor de middenbouw).
  • Op de vlucht / Pimm van Hest (ook geschikt voor de middenbouw).
  • Onderweg / Francesca Sanna (ook geschikt voor de middenbouw).
  • Amira: de prinses komt thuis / Bart Van Nuffelen

  A (6-9 jaar)

  • Op de vlucht / Angelique Bos.
  • Morgen is een ander land / Michael De Cock.
  • Ik ben Miran / Anne-Marieke Samson

  B (9-12 jaar)

  • De b@nd grijpt in / Joep van Deudekom.
  • Toegang geweigerd / Danny De Vos (ook geschikt voor laagste klassen VO).
  • De vlucht van Omid / Lysette van Geel.
  • Schaduw / Michael Morpugo (ook geschikt voor laagste klassen VO).

  C (12-15 jaar)

  • Ik noem je Blue / Ellie van den Bos.
  • De lege schommel: het verhaal van Amiz, een vluchtelingenkind / Bettie Elias.
  • De wereld achter het hek / Zana Fraillon.
  • Vluchteling / Alan Gratz.
  • Weg van jou: verliefd op een vluchteling / Marian Hoefnagel.
  • Van niets naar iets/ Alyssa Hollingsworth.
  • De brieven van Mia / Astrid Sy.

  D (vanaf 15 jaar)

  • Schaduwjongen / Simon Stranger.
  • De gelukvinder / Edward van de Vendel.

   AJ

  • Hoe leven wij? / Melissa Higgins
  • Adila, waar ben je? / KEES

  J

  • Gevlucht!: voor oorlog, honger en geweld / Harriet Brundle.
  • Vluchtelingen / Lonneke Crusio.
  • Nu of ooit / Arend van Dam.
  • Het verhaal van Hamid / Andy Glynne.
  • Het verhaal van Rachid / Andy Glynne.
  • Malala Yousafzai / Claudia Martin.
  • Opgroeien in oorlog / Jenny Matthews
  • Nujeen / Nujeen Mustafa & Christina Lamb
  • Waar ik woon is het oorlog / Evelien Pullens
  • Ik ben Malala / Malala Yousafzai

  Voor volwassenen:

  • Niemand wil ze hebben / Linda Polman
  • Wat is de Wat /Dave Eggers
  • Americanah / Chimamanda Ngozi Adichie
  • Exit West / Mohsin Hamid

  Kijk ook eens hier:

   

 • Op leesniveau:

  AK (4-6 jaar)

  • Vriendjes / Michael Foreman

  A (6-9 jaar)

  B (9-12 jaar)

  • Dromen van vrijheid / Lieke van Duin

  C (12-15 jaar)

  • Ik haat politiek / Luigi Garlando
  • De ontsnapping / Dee Phillips
  • Dansen tussen golven traangas / Monique Samuel

  D (vanaf 15 jaar)

  • Een andere kant van vrijheid / John Marsden
  • De groepering / Astrid Witte

  AJ

  • Stem voor mij! / Pieter Van den Broucke

  J

  • Wat is vrijheid? / Oscar Brenifier
  • Democratie / Liesbeth Coffeng
  • Nu of ooit / Arend van Dam
  • Mag je zeggen wat je vindt?: en andere belangrijke vragen over normen en waarden / Aby Hartog
  • Dromen van vrijheid / Mayke Peters
  • Rechten van alle mensen: rechten voor iedereen / Willemijn Steutel
 • Begin 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De inburgering van nieuwe Nederlanders wordt opnieuw de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit biedt een uitgelezen kans voor de Bibliotheek om hier samen met het netwerk positie in te nemen!

  Bijeenkomst 7 maart
  Lees hier het verslag en bekijk de presentaties en downloads van de bijeenkomst op 7 maart in de Bibliotheek Deventer. Nieuwsgierig naar de foto's? Bekijk ook de films die voor het eerst zijn getoond. 

  Presentaties en downloads

  Film over ThuisTaal

  Film over PraatjesMaken

  Film over Verhaal Ver weg en Lokaal

  Bibliotheek en Integratie
  Kijk voor meer informatie activiteiten op het gebied van Bibliotheek & Integratie op de pagina rondom dit thema.

   

 • Bibliotheken ondersteunen nieuwe Nederlanders bij het (informeel) leren van de Nederlandse taal en basisvaardigheden. De fotostrip die nieuwkomers wijst op de mogelijkheden van de Bibliotheek is nu in zeven talen beschikbaar.

 • Veel bibliotheken in Nederland bieden burgers gelegenheid om te leren werken met DigiD en de e-overheid. Daarbij gebruiken ze het Digisterker-cursusprogramma ‘Werken met de e-overheid’. Voor mensen vanaf 18 jaar met een (voorlopige) verblijfsvergunning, die al wonen in een gemeente, is een toolkit gemaakt die aansluit bij hun situatie. Het materiaal is in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland ontwikkeld.

 • In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland, en dus ook Overijssel, is bevrijd van de Duitse bezetter.Tijdens een tour van 1 tot 17 april 2019 langs vijftien Overijsselse bibliotheken is iedereen die een oorlogsverhaal te vertellen heeft van harte uitgenodigd om langs te komen. Ook foto’s, voorwerpen en documenten over de oorlog en bevrijding kunnen meegenomen worden tijdens deze lunchbijeenkomsten in ons WO2 Café.