Persoonlijke ontwikkeling

 • Oktober 2020 staat in het teken van het beleven en ervaring van onze maakcultuur en digitale cultuur. Naast de online activiteiten uit het @Home programma van Tetem worden er tijdens de MaakMeeMaand in heel Overijssel honderden technologische, creatieve en innovatieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Meekijken, meedóen en beleven dat is waar het tijdens de MaakMeeMaand om draait!

  Provincie Overijssel onderstreept het belang hiervan en ondersteunt de maakactiviteiten tijdens de MaakMeeMaand zodat kennis en verbreding van maakprocessen, nieuwe technieken en technologieën voor iedereen toegankelijk is. Ontwikkelinstelling Tetem speelt een belangrijke coördinerende en faciliterende rol hierbij.

  Programmering MaakMeeMaand

  Culturele instellingen, bibliotheken en cultuurhuizen programmeren alleen of samen met amateurverenigingen, welzijnsorganisaties, verenigingen en boekenwinkels een maakactiviteit voor publiek. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij kleinschalige activiteiten die al plaatsvinden, bijvoorbeeld in het kader van de Week van de Eenzaamheid, het Weekend van de Wetenschap of de Kinderboekenweek.

  Communicatietoolkit

  Om bibliotheken te ondersteunen bij de promotie van hun activiteit en van de MaakMeeMaand is er een communicatietoolkit ontwikkeld.

  Kijk op tetem.nl/maakmeemaand voor het volledige programma.

  Dit programma is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel en de ondersteuning van Tetem.

 • De term communities duikt steeds vaker op als het gaat over de rol van de Bibliotheek. Tegelijkertijd blijft het vaak een vaag en abstract begrip. Want wat zijn ‘communities’ precies? En hoe kun je daar als Bibliotheek mee aan de slag?

 • In Overijssel geven bibliotheken ieder op hun eigen manier invulling aan het thema techniek en technologie, passend bij de lokale omgeving. Maar wat vind je nu in welke Bibliotheek? Wat zijn haar toekomstplannen op het gebied van techniek? Ben je benieuwd hoe je de samenwerking aan kunt gaan en bij wie je daarvoor moet zijn? Dat zie je in het Dashboard Bibliotheek & Techniek!

 • Het is feest! Het Platform Studiekringen50plus startte op 30 september de 100e studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar 100 in Nederland!

 • Democratie, een interessant thema voor bibliotheken? Rijnbrink verkent samen met Overijsselse en Gelderse bibliotheken wat het thema kan brengen. Welke invalshoeken kent democratie? Wat zijn inspirerende activiteiten voor de branche? Welke inzet kan op provinciaal niveau worden opgestart? Bibliotheek Deventer is een voorloper op dit gebied en gaat deels samen met Rijnbrink aan de slag met activiteiten die de burger dichterbij lokale politiek moet brengen. Tijd voor een gesprek met Rens Bleijenberg, Fondsenwerver en Relatiebeheer bij Bibliotheek Deventer.

  Waarom is de participatie van burgers bij de (lokale) democratie zo belangrijk?
  Rens: “Onze samenleving verandert. In Nederland is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleiden en tussen stad en platteland. Middengroepen komen steeds meer onder druk te staan. Dit heeft ook zijn werking op onze democratie. Al een aantal jaren neemt het aantal leden bij politieke partijen af. Verschillende experimenten, zoals Right to Challenge, voelen voor burgers nog vaak als een bureaucratisch systeem, waardoor de ervarende brug tussen de burgers en de overheid intact blijft. Kortom, het vertrouwen in de (lokale) democratie daalt.

  Het is van belang dat burgers zich gehoord blijven voelen. Zo kan het vertrouwen groeien in onze democratie en onze democratische processen. En dit hoeft echt niet te betekenen dat politieke partijen straks meer leden hebben, maar het zou fijn zijn als de kloof tussen burgers en de overheid kleiner wordt en inspraak en betrokkenheid beter wordt gefaciliteerd.”

  Wat is de rol van de Bibliotheek daarin en waarom juist de Bibliotheek?
  Rens: “Als Bibliotheek sta je midden in de samenleving. De Bibliotheek Deventer is een laagdrempelig, onpartijdig instituut waar iedereen kan en mag komen voor informatie, kennis, literatuur, debat en ontmoeting. Wij kunnen een verbindende rol spelen in Deventer.

  Ik denk dat wij als Bibliotheek de juiste afzender zijn. Een Bibliotheek is een huis vol verhalen. Een plek om deze verhalen kritisch te bevragen, maar vooral de plek om verhalen te vertellen met elkaar en niet over elkaar. Een plek waar bronnen worden ontsloten en bezoekers met de bronnen worden geactiveerd en gestimuleerd om iets met deze informatie te “doen”. Dit helpt de burgers om zich beter te ontwikkelen in een steeds complexere samenleving.”

  Wat is jullie plan en planning?
  Rens: “Aan de basis van het traject staat de dialoog met de inwoners van Deventer. Wij willen op verschillende plekken, buiten onze vestigingen, een pop-up Bibliotheek creëren. Aan de hand van verschillende vormen gaan wij op deze plekken in gesprek met de inwoners van Deventer. De gesprekken en de opgehaalde thema’s staan aan de basis van onze programmering.

  Mits het coronavirus het toelaat gaan wij in september de straat op met een soort pop-up bibliotheek. Naar aanleiding van de gesprekken op de locaties organiseren wij in 2020 en 2021 verschillende activiteiten. Hiervoor kunnen wij bestaande en beproefde bibliotheekconcepten zoals de Human Library (met vertegenwoordigers uit de lokale politiek), Vrijheids- en theatercolleges, Tegenlicht Meetups, dialoogsessies en diverse debatvormen inzetten, maar wij gaan ook op zoek naar nieuwe vormen, in samenspraak met Deventer en het lerende netwerk van subsidiegever Studio Vers Bestuur. In onze programmering hopen wij toe te werken naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.”

  Wat hopen jullie uiteindelijk te bereiken?
  Rens: “Ons doel is tweeledig. Ten eerste hopen wij met dit project de Bibliotheek te positioneren als Huis van de Democratie. Een plek waar thema’s uit Deventer geagendeerd kunnen worden en een plek waar iedereen meer te weten kan komen over democratie waarden. Dit gaat niet perse om kennis over onze staatkundige inrichting, maar om het vergroten van de kennis over onze democratische processen en waarden.

  Ten tweede hopen wij onze programmering te ontwikkelen naar een dialoog gestuurde programmering. Ik vind het belangrijker om betrokken te zijn bij de inwoners van Deventer. Aan de hand van dit project proberen wij co-creatie of andere vormen van inhoudelijke betrokkenheid van inwoners structureler in te bedden in onze programmering. Rijnbrink ‘kijkt’ met ons mee en zorgt ervoor dat onze lessons learned ook ten goede komen aan Overijsselse en Gelderse Bibliotheken die met Democratie aan de slag willen.”

  Voor meer informatie over het thema Democratie of dit specifieke project van Bibliotheek Deventer kunt u contact opnemen met Georges Elissen (georges.elissen@rijnbrink.nl) of Rens Bleijenberg (Rensbleijenberg@bibliotheekdeventer.nl)

 • Democratie en de Bibliotheek: een duidelijke match? Zeker weten! Denk aan fake news, polarisatie en de opkomst van burgerinitiatieven: allemaal hebben ze invloed op onze democratie. De Bibliotheek, die middenin de samenleving staat, kan een verbindende rol spelen. In navolging op onze inspiratiegids gaan we in vier on- en offline bijeenkomsten aan de slag met democratie in de Bibliotheek. Laat je inspireren door diverse experts en bouw aan een concreet programmaplan voor jouw Bibliotheek.

 • Ontmoeten, ervaringen delen en kennis uitwisselen. Dat zijn de speerpunten van een studiekring: een groep van tien tot vijftien vijftigplussers die tweewekelijks bij elkaar komt om een gezamenlijk gekozen onderwerp te bespreken. Al sinds 2016 is het Landelijk Platform Studiekringen50plus, in samenwerking met Rijnbrink, druk doende om het begrip ‘studiekringen’ in heel Nederland te introduceren. En met succes, want inmiddels zijn er ruim negentig studiekringen actief, waarvan vele in Gelderland en Overijssel. In de Bibliotheek Deventer start dit jaar ook een studiekring - en misschien zelfs twee of drie. “Voor de informatiebijeenkomsten hebben zich 55 mensen aangemeld. Binnenkort weten we hoeveel mensen zich definitief inschrijven.”

  Starten zodra het kan
  Aan het woord is Wilma Achtereekte, programmamaker bij de Bibliotheek Deventer. “De wervingscampagne voor de nieuwe studiekring(en) was een groot succes. We hebben het dan ook heel breed uitgezet: op social media, op onze website, in lokale nieuwsbrieven, in de plaatselijke kranten en via welzijnsorganisaties in de gemeente Deventer. Inmiddels is de eerste informatiebijeenkomst geweest en mensen zijn erg enthousiast. Vijftigplussers hebben veel kennis en levenswijsheid en willen dit graag met anderen delen. Ze willen zichzelf blijven ontwikkelen, ook op latere leeftijd. En het samenkomen met leeftijdsgenoten vinden ze ook belangrijk. Ik verwacht dat daarom de animo zo groot is, want al deze aspecten komen in een studiekring samen. Vanwege corona laten de andere twee informatiebijeenkomsten op zich wachten, dus de vraag is nog even hoeveel mensen zich daadwerkelijk aanmelden. We verwachten, zodra ontmoeten weer mogelijk is, te starten met een hele mooie groep enthousiastelingen.”

  Een informele manier van leren
  “Een collega en ik zijn door het landelijk platform in samenwerking met Rijnbrink getraind in het opzetten van zo’n nieuwe studiekring. De voorbereiding is dus goed”, gaat Achtereekte verder. “Ook is er een vrijwilliger van het landelijk platform betrokken bij deze opstartfase. Zij is tijdens de informatiebijeenkomsten aanwezig om inhoudelijke informatie te geven en vanuit haar eigen ervaring (praktische) vragen te beantwoorden. Wanneer de nieuwe studiekring daadwerkelijk van start gaat, schuif ik nog een paar keer aan ter ondersteuning. Daarna trek ik mezelf terug, al kan de studiekring me natuurlijk altijd vragen stellen of om advies vragen. Maar het doel is dat de studiekring zelfredzaam wordt. De groep bepaalt zelf welke onderwerpen er besproken worden, wie wanneer een presentatie geeft en wie wanneer gespreksleider is. Een studiekring is namelijk geen schoolse, maar juist een hele informele manier van leren. Na iedere presentatie is er ruimte om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat is ook één van de redenen waarom deelname aan een studiekring niet helemaal vrijblijvend is. Er wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij volop meedoet.”

  Iedereen heeft een meerwaarde
  Een studiekring is op deze manier een belangrijke activiteit in een ‘Leven Lang Leren’, die zich afspeelt in een sociale, hechte groep. Studiekringen houden mensen betrokken bij elkaar en de samenleving. Ze zorgen voor mentale fitheid van ouderen en gaan eenzaamheid tegen. “Daarom sluit het concept ook zo goed aan bij bibliotheken”, zegt Achtereekte. “Net als een studiekring is een Bibliotheek een open plek die voor iedereen toegankelijk is. Een plek waar je kennis kunt verwerven en met anderen kunt uitwisselen, waardoor je geïnspireerd wordt en mentaal fit blijft. En een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten, en die dus eenzaamheid tegengaat. Goed om te weten: iedereen van vijftig jaar en ouder kan zich voor een studiekring aanmelden, ongeacht achtergrond, werk en opleiding. Het is écht voor iedereen, want iedereen heeft vanuit zijn of haar levenservaring een meerwaarde. Dat maakt het zo geweldig.”

  Ook meedoen?
  Ben je 50 jaar of ouder en wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Ben je nieuwsgierig aangelegd en deel je graag jouw eigen kennis? Lees dan op deze website meer over de nieuwe studiekring van de Bibliotheek Deventer en zet jezelf op de wachtlijst. 

 • Op dinsdag 10 december wordt een inspiratiedag Persoonlijke Ontwikkeling georganiseerd rondom de thema’s democratie en debat & dialoog. 

 • Stadkamer in Zwolle is een organisatie waar Bibliotheek en Cultuureducatie al jaren hand in hand gaan. Ook op het gebied van techniekonderwijs is Stadkamer vooruitstrevend. Ze werken daarin veel samen met verschillende partners. Geny Nijboer, manager Onderwijs & Maatschappelijke participatie bij Stadkamer tipt: ‘Realiseer je dat er veel aanbod is op dit gebied. Zoek de partijen op voor samenwerking en zet niet in op nieuw aanbod. Wij hebben als bibliotheken een goed netwerk, maak daar gebruik van!’. Wat is de ‘Techniek’ van Stadkamer?

 • September 2018. De nieuwe Bibliotheek Deventer Centrum opent haar deuren na een verhuizing naar de Stromarkt. Op de tweede etage bevindt zich het Innovatieplein, met onder andere de Makersplaats, compleet met vinylplotter, lasersnijder, 3D-printers en allerlei andere technische apparaten. Kortom, een mooie plek waar flink gebruik van kan worden gemaakt. De werkelijkheid blijkt anders. Hoe zorg je ervoor dat zo’n Makersplaats een podium wordt voor, van en met de stad? Dorinda Valkenburg, coördinator van het Innovatieplein, vertelt hoe zij dit aanpakt.

 • Een 3D-printer, lasercutter en foamsnijder in je dorp? In Twenterand gebeurde het. Het Mobiele Lab van Tetem stond in Jongerencentrum Future in Westerhaar. Daar maakten de bezoekers kennis met techniek. Dat techniek verbindt blijkt; de jongerenwerkers van Zorgsaam Twenterand en de mensen van Bibliotheek Twenterand maakten dit samen mogelijk. Een waardevolle samenwerking voor de toekomst!

 • Zowel on- en offline hebben we (onbewust) de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen. Een gemiste kans, want praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – juist goed voor ons! Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te luisteren naar een ander, te kijken met andere ogen en ons te laten verrassen. Juist de Bibliotheek, waar ontmoetingen op allerlei verschillende niveaus plaatsvinden, kan deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

 • De landelijke verkiezingen komen er weer aan en meer dan ooit is onze Democratie en alles wat daarmee samenhangt in de actualiteit. De aandacht voor burgerschap en manieren om burgers dichterbij (lokale) politiek te brengen wordt steeds groter. De rode draad: we hebben allemaal behoefte aan betrouwbare informatie en plekken voor dialoog en uitwisseling. Juist de Bibliotheek, als huiskamer van stad of dorp, is een geschikte plek om daar samen met burgers invulling aan te geven. Maar hoe en waar begin je? Rijnbrink ontwikkelde samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken een inspiratiegids. 

  Volop inspiratie 
  Deze gids is gevuld met ruim 30 voorbeelden van bestaande en nieuwe programmering, activiteiten en partners rondom dit thema zoals gezien in bibliotheken en daarbuiten. Net als bij Duurzaamheid, vormden online sessies met bibliotheken de basis voor deze frisse publicatie. Blader hier door de inspiratiegids. (de gids is het beste te bekijken in Adobe PDF).

  Vervolg in co-creatie
  De inspiratiegids is de eerste stap om met het thema Democratie aan de slag te gaan. In 2021 willen we dit een vervolg geven door in co-creatie met bibliotheken en diverse partners van buiten de branche een reeks werkateliers op te zetten. Hierin brengen we theorie en praktijk samen en zetten inspirerende voorbeelden op het podium. Zo willen we bibliotheken ondersteunen om zelf aan de slag te gaan.

  Wil je ook in 2021 op de hoogte blijven? Heb je goede ideeën, zie je verbindingen of heb je leuke voorbeelden gezien die ontbreken in de inspiratiegids? Mail naar Georges Elissen of Elisabeth Rullens

 • Vernieuwing, daar was het interieur van Bibliotheek Hengelo na vijftien jaar wel aan toe. Hét moment om het aan te passen aan de wensen van deze tijd met onder andere meer ruimte voor lezingen, cursussen en werkplekken. Op de tweede verdieping is het Ontwikkelplein gerealiseerd. De Bibliotheek biedt hier samen met partners hulp en informatie aan op allerlei gebieden. Irma Banis, adviseur sociaal domein, vertelt er meer over.

  “Samen met onze partners helpen we op het Ontwikkelplein bezoekers met een directe hulpvraag gericht op participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen bij ons terecht voor vragen op het gebied van taal, werk, studie, opvoeding, gezondheid, financiën en juridisch.

  Meerwaarde
  Het Ontwikkelplein geeft een impuls aan de invulling van de nieuwe maatschappelijk educatieve rol van de Bibliotheek. De meerwaarde van het Ontwikkelplein? Dat zit wat mij betreft in de onderlinge versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling met partners. Daarnaast ook in de laagdrempeligheid van de Bibliotheek voor de doelgroep.

  Kruisbestuiving
  Wanneer we van start gaan? In september staat er een gezamenlijke aftrap op de planning met de huidige en mogelijk nieuwe partners. Kennismaken met elkaars krachten en ontdekken hoe we kunnen ‘kruisbestuiven’ is het doel van de dag. Daarna hopen we alle services weer op te pakken, uiteraard wel Corona-proof. Met services bedoel ik het Taalpunt, het InformatiePunt Digitale Overheid, het Servicepunt Vrijwilligerswerk, de Digihulp en de Taalmeter. We verwelkomen dan ook graag de nieuwe partners met hun opvoed- ,opruim-, sollicitatie-, studie-, en kindercoach spreekuren.

  Durf!
  Tevreden zijn we als er in 2021 een mooie balans is in deelnemende partners en er onderling wordt doorverwezen. Een hele belangrijke is ook dat de doelgroep ons weet te vinden. De Bibliotheek biedt hierin een ondersteunende en coördinerende rol. Of ik een tip heb voor andere bibliotheken? Durf! Het loopt uiteraard niet vanzelf storm. Wij moeten ook nog hard werken aan onze positionering en bekendheid bij de doelgroep en toeleiders.”

 • Goed nieuws! Na een succesvolle eerste editie vorig jaar is er eind februari een nieuwe leergang ‘Programmeren in de Bibliotheek’ gestart. Een mooie samenwerking tussen LUX Nijmegen, programmamaker Evanne Nowak en Rijnbrink. Dit tiendaagse curriculum is er op gericht om de inhoudelijke, creatieve, zakelijke en communicatieve competenties van programmamakers van bibliotheken verder te ontwikkelen.

  In 2020 vond een eerste editie van deze leergang plaats met een groep enthousiaste Gelderse programmamakers, die deels online en deels live plaatsvond. Dit jaar starten er zelfs twee groepen met deelnemers uit Gelderland, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland én Friesland. Mooi om te zien dat de leergang ook de interesse wekt in andere provincies. Voordeel: voor deelnemers uit kleine en middelgrote bibliotheken is het mogelijk om een deel van de kosten te financieren vanuit het Go-fonds.

  Nieuwsgierig en benieuwd naar ervaringen van oud-deelnemers? Lees hier een interview met trainster Evanne Nowak en deelnemer Rense Slings van Rozet in Arnhem.

  Wil je meer informatie over het programma en/of ben je geïnteresseerd in een mogelijk vervolg? Neem contact op met Laurie de Zwart vialaurie.dezwart@rijnbrink.nl

   

 •  

  Als huiskamer van de stad is de Bibliotheek een plek waar verschillende groepen uit onze samenleving elkaar kunnen ontmoeten. Maar hoe breng je hen met elkaar in gesprek?
   

  We weten dat het niet altijd makkelijk is om de dialoog over maatschappelijke thema’s op een simpele en aantrekkelijke manier vorm te geven. Om daarmee te helpen organiseert Rijnbrink samen met Stichting Terra Nova – Democratisch Design op 5 november 2020 een inspirerend webinar met als thema ‘Dialoog in de Bibliotheek’. Tijdens dit webinar laten we je kennismaken met Stichting Terra Nova en de verrassende, creatieve vormen die zij gebruiken om het gesprek aan te gaan.


  Dialoog bij jou in de Bieb
  Op 5 november vertellen Rijnbrink en Terra Nova over de praktische mogelijkheden om bezoekers van de Bibliotheek uit te nodigen met elkaar in gesprek te gaan en samen oplossingen voor actuele uitdagingen te verkennen. Daarnaast bieden we een aantal compleet verzorgde workshops van Terra Nova op locatie aan vanuit het Gelderse en Overijsselse netwerk.

  Bekijk hier de uitnodiging en meld je aan!

 • Leesclubs passen bij uitstek bij de Bibliotheek: een instelling die zich iedere dag vol enthousiasme inzet om lezers bij elkaar te brengen rondom diverse thema’s en boeken. Binnen bibliotheken vormen leesclubs niet alleen een middel om lezen te bevorderen, maar ook om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van lezers en om ontmoeting mogelijk te maken. Maar hoe haak je leesclubs goed aan bij jouw Bibliotheek? Welke rol kan de bieb spelen en hoe geef je bestaande leesclubs een boost?

  Geef leesclubs een boost!
  Om deze vragen te beantwoorden en van elkaar te horen hoe we leesclubs inpassen in de ontwikkeling van de Bibliotheek organiseert Rijnbrink op maandag 7 december 2020 een inspirerend webinar met het thema ‘Doe meer met Leesclubs’.

  Tijdens dit webinar verdiepen we ons in het fenomeen leesclubs en de organisaties die actief zijn op dit gebied. We kijken naar de manier waarop je als bibliotheek het samen lezen en praten over boeken in een leesclub kan bevorderen én hoe je leesclubs en lezers kan betrekken bij de rest van je programmering. We gaan concreet aan de slag met jullie vragen en de verschillende manieren waarop de Bibliotheek invulling kan geven aan lokale leesclubs. Hierbij bieden we inspiratie door ook verrassende en creatieve hybride vormen te bespreken die je kan gebruiken om het gesprek aan te gaan.

   

  Voor wie is dit webinar? 
  - Programmeurs van activiteiten en collectiespecialisten.
  - Ook andere collega’s die interesse hebben in leesclubs zijn van harte welkom.

  Bekijk hier de volledige uitnodiging en meld je aan! 

 • Klimaatverandering, ongelijkheid in de samenleving, 5G, wel of niet een mondkapje? Het gesprek over dit soort maatschappelijke vraagstukken ontspoort steeds vaker. In onze on- én offline gesprekken lijken we steeds verder tegenover elkaar te staan. Kan een algoritme helpen om in een debat de consensus weer boven tafel te krijgen, juist ook op die momenten dat we sterk van mening verschillen? Dit test een kleine groep middelbare scholieren tijdens een WINWIN workshop in de Bibliotheek (bblthk) in Wageningen.

 • Het WO2-café is genomineerd voor een NL Award. De NL Awards zijn jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen.