Veranderen & Verbreding

 • Het project om de websites van Overijsselse bibliotheken te verfrissen is bijna afgrond. De verfrissing was nodig omdat de structuur van de oude site niet meer toegerust was op de toekomst. Op één Bibliotheek na (deze zit in een transitieproces naar een gecombineerde website) zijn alle bibliotheken over naar de nieuwe look and feel, structuur en techniek. Dus 22 kaarsjes op de taart! Een succesvol traject en een belangrijk moment om te markeren.

  Aan de basis van het project stonden twee pilot websites (Dalfsen en Hengelo). Daarna is de uitrol naar de overige twintig bibliotheken gestart. De migratie van 1.0 naar website 2.0 is projectmatig aangepakt: oplevering testsite, testen Bibliotheek, akkoord voor livegang, livegang. Zo bleef de snelheid erin. Tenslotte is binnen het nieuwe raamwerk ruimte voor de eigen wensen van Bibliotheken en blijft de content onder verantwoordelijkheid van de Bibliotheek. Alle Bibliotheek medewerkers die aan de migratie hebben meegewerkt verdienen waardering voor de inzet en betrokkenheid.

  Vervolg
  Voor 2019 staat het project ‘Online presence – doorontwikkeling’ op de agenda. Dit project is een vervolg op de verfrissingen van de websites. Zo zit Live Chat (klantenservice) in dit project en de agendafunctionaliteit wordt onder handen genomen. Heb je vragen over het afgesloten of het nieuwe project? Neem dan contact op met Remko Hekkers.

 • Makerspaces in al hun verschijningsvormen zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van openbare bibliotheken in de 21e eeuw. Ze gaan over een leven lang leren, de democratisering van nieuwe technologie, gebruikersparticipatie en het verhogen van waarde van de Bibliotheek voor het publiek.Tot nu toe miste er een uitgebreide beschrijving van de samenhang tussen makerplaatsen, bibliotheken, architecten en stedelijke ontwikkeling. De ‘Atlas Makerspaces in openbare bibliotheken’ vult dit gat.

  Door het in kaart brengen van de Nederlandse makerplaatsen, het analyseren van de context en niet in de laatste plaats: het bespreken van de rol van makerplaatsen en belichten van de belangrijkste uitdagingen op dat gebied vormt dit boek een welkome aanvulling op onze kennis van bibliotheekontwikkeling.  

  Innovatief en sociaal bewust beleid
  De Koninklijke Bibliotheek nam in 2017 en 2018 deel aan de KIEM-aanvraag rondom makerspaces in Nederlandse bibliotheken. Het KIEM-project ‘Performative spaces in Dutch Public Libaries’is een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en de KB. De atlas maakt deel uit van dit project. Dit initiatief past bij de strategische keuze van de KB om bibliotheken te helpen om te komen tot een innovatief en sociaal bewust beleid. Uit Overijssel namen de bibliotheken Stadkamer en Kop van Overijssel (Steenwijk) deel aan de studie.

  Nieuwe ruimte-en ontwerpaspecten
  De onderzoeksvragen voor deze studie waren: welke aanpassingen zijn er nodig op het gebied van interieurontwerp, gebruik van de ruimte en veiligheid en welke plaats heeft de makerplaats in het totale programma? Ook is onderzocht hoe makerplaatsen kunnen aansluiten bij lokale initiatieven. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in nieuwe ruimte-en ontwerpaspecten op het gebied van makerplaatsen, waar bibliotheken hun voordeel mee kunnen doen. De Atlas geeft de onderzoeksresultaten weer in de vorm van illustraties en geeft een inkijkje in de verschillende State-of-the-Art-ontwerpen, met name op het gebied van het gebruik van de fysieke ruimte.

  Bekijk de Atlas Makerspaces. De uitgave is het in Engels, kijk hier voor een Nederlandse samenvatting. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.

  Foto Bibliotheek Stadkamer: Olindo Caso, uit: Atlas: Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands, TU Delft Open, Delft, 2019.

 • Vanuit de Marketingaanpak 2019 is een aantal Overijsselse bibliotheken gestart met de pilot van Obi4wan, een social media monitoringtool.

 • Pilotsite DalfsenEen van de onderwerpen in het marketingplan voor het Overijssels netwerk is het verbeteren van de online presence van de Bibliotheken. Dat betreft de website, de social media-kanalen, maar bijvoorbeeld ook de online vindbaarheid. Begin 2018 is hiervoor een visie geschreven en een plan opgesteld. De eerste pilotsite nieuwe stijl is nu online: de website van de Bibliotheek Dalfsen.

  Met de tool Hotjar wordt de komende tijd gemeten hoe klanten erop reageren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar klikgedrag en de bezoeker wordt om een beoordeling gevraagd. Zo slijpen we samen met de klant de site verder fijn.

  Bekijk de nieuwe website van de Bibliotheek Dalfsen

 • Techniek heeft een steeds groter effect op ons leven. Denk hierbij niet alleen aan robotisering en het programmeren, maar ook aan het bedienen van apparaten die we dagelijks gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe slimme toepassingen en eHealth, maar ook ‘ouderwetse’ huishoudelijke apparaten. Om hier mee om te kunnen (blijven) gaan zijn er vaardigheden vereist.

 • De blik op de uitstraling van de Bibliotheek verbreedt en verdiept. Deelnemers van de training Instore communicatie leerden afgelopen periode kritisch te kijken in hoe verre de inrichting en presentatie van de Bibliotheek voldoen aan de gewenste uitgangspunten. Zoals de ontmoetingsplek met veel verschillende activiteiten. Heleen Aalpol, trainster bij GO Opleidingen, vertelde daar heel veel meer over.

 • Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

 • Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

 • Make-It@Home en Code-It@Home zijn online technische activiteiten waarmee kinderen vanaf ongeveer 6 jaar tot 12 jaar thuis bezig kunnen zijn om iets te MAKEN! Superleuk om te doen én tegelijkertijd heel leerzaam!

 • In het kader van de Techniektour is in de Bibliotheek Deventer op 15 november voor het eerst een makerparty georganiseerd. Deze ‘party’ werd georganiseerd om bibliotheekmedewerkers op een laagdrempelige manier mee te nemen in het makend leren. Het innovatieplein van de Bibliotheek Deventer bleek een prachtige plek om met zijn allen aan de slag te gaan.

 • Met de MarCom Buzz worden marketing- en communicatiemedewerkers en adviseurs op de hoogte gebracht over ontwikkelingen landelijke en provinciale projecten en vakinhoudelijke informatie en tips.

 • Tijdens de Innovatieweek van Rijnbrink voor (7 tm 11 maart) is met enkele directeuren uit het Overijsselse en Gelderse netwerk, de Koninklijke Bibliotheek en adviseurs van Rijnbrink gebrainstormd over de Bibliotheek van de toekomst in het jaar 2030.

 • Maandag 27 mei vond een rondetafelsessie plaats voor Overijsselse Bibliotheken die aan de slag zijn of willen met het thema Bibliotheek en Technologie. In deze bijeenkomst stond de vraag centraal: ‘welke toegevoegde waarde kan de Bibliotheek hebben, in samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers, bij het ondersteunen van inwoners om te kunnen blijven meedoen in een samenleving die snel verandert door nieuwe technologieën?’

 • Steeds meer bibliotheken hebben bibliotheeklabs of bieden ‘maak’-diensten aan. Het is een landelijke ambitie om het activiteitenaanbod van bibliotheken op dit gebied te innoveren, te verdiepen en te verbreden. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de POI’s, het onderwijs en andere partners. Om dit proces te versnellen hebben Cubiss, Fryslan en Rijnbrink met elkaar de SPN Makerparty voorbereid: een tweedaags landelijke evenement dat op 19 en 26 april 2019 in het Fablab van CODA Apeldoorn wordt gehouden.

  Tijdens de Makerparty's werken groepjes deelnemers onder deskundige begeleiding gezamenlijk aan product- en activiteitenontwikkeling, verdeeld over zeven relevante aandachtsgebieden:

  1. 2D (Ontwerpen en machines).
  2. 3D (Ontwerpen en machines).
  3. Electronica (Solderen, circuits, low-tech).
  4. Klooien / textiel /creativiteit (Maken en knutselen).
  5. BeeBot, Dash & Dot, Lego, mBot, Sphero, etc. (Onderwijs).
  6. Programmeren (Van Scratch tot Arduino/Raspberry Pi).
  7. VR-AR-MR-XR  (Onderwijs).
  8. Makersbox Mediawijzermakers (low-cost materialen m.b.t. makermovement en mediawijsheid/digitale geletterdheid).

  Werkplaatsambassadeurs
  Ook is er ruimte voor kennisconstructie en - overdracht. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al ervaring hebben met de genoemde aandachtsgebieden, of daarmee affiniteit hebben. Dit maakt bundeling van bestaande activiteiten effectiever en de (door)ontwikkeling van bestaande activiteiten eenvoudiger.

  De deelnemers fungeren nadien als werkplaatsambassadeur in hun eigen lokale bibliotheeknetwerk. Op deze manier wordt de opgedane kennis geborgd en kunnen lokale vragen beter beantwoord worden.

  Ervaringen van Makerparty in Friesland
  Er zijn 24 deelnemers, maximaal drie personen per POI. De begeleidersgroep bestaat uit twaalf personen. Drie daarvan worden beschikbaar gesteld vanuit het team van Bibliotheekservice Fryslân/FryskLab. De Makerparty werd afgelopen december succesvol uitgevoerd in Friesland ten behoeve van het Fries Bibliotheken Netwerk. Zij zullen de ervaringen die daarbij zijn opgedaan  goed kunnen overbrengen en daarmee borgen.  De andere begeleiders worden beschikbaar gesteld vanuit Rijnbrink, Cubiss en andere bibliotheken met maakplaats-functie.

  De opgeleverde resultaten zullen onder vermelding van een Creative Commons CC BY-licentie beschikbaar komen voor alle Nederlandse bibliotheken. Dit geldt ook voor de gebruikte werkmethodes, alsmede het draaiboek van de Maker Party.

  Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.

 • De maatschappij verandert; (semi-)publieke organisaties, zoals de bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren.

 • Op donderdag 24 november vindt een online webinar plaats over het onderwerp CRM (Customer Relationship Management). Het gaat daarbij om de vraag: Hoe stel je de inwoner/relatie/het contact centraal in je beleid en organisatie? Hierin zijn veel bibliotheken op zoek naar antwoorden.