Tools en handvatten voor een actueel vrijwilligersbeleid

In opdracht van de Gemeente Rijssen hebben Rijnbrink en Arcon samengewerkt om tools en handvatten te ontwikkelen die Bibliotheken op weg helpen bij het opstellen van een actueel vrijwilligersbeleid. Naast Rijssen zijn de deelnemende gemeenten: Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Kampen, Losser, Oldenzaal, Ommen, Steenwijkerland, Tubbergen, Wierden en Zwolle.

In deze informatiebank vind je alle deze tools en handvatten. Van voorbeeldovereenkomsten, een praktische scan tot aan voorbeeldprofielen. Er zijn diverse word-documenten die gemakkelijk aan te passen zijn aan de lokale Bibliotheeksituatie.

Mocht je informatie missen of heb je vragen?

We horen het graag.

Tools en handvatten

Routeboek XL vinden & binden van vrijwilligers

Matrix Participatieladder Enschede

Format beleidsnotitie vrijwilligersbeleid

Format uitvoeringsprogramma

Handreiking vrijwilligerswerk 2015

Matrix meedoen in de samenleving

Presentatie Lucas Meijs - De ONuitwisselbaarheid van beroepskrachten en vrijwilligers

Presentatie bij workshop 'nieuwe vrijwilliger'

Presentatie Elimineer 'De Burger'

Presentatie 'Meedoen in de samenleving'

Presentatie minisymposium innovatie 1 oktober 2015

Presentatie vrijwilligersbeleid symposium 19 november

Profiel vrijwilliger Voorleesexpress en coördinator

Scan vrijwilligersbeleid

Uitvoeringsprogramma behorende bij project vrijwilligersbeleid juli 2016

Voorbeeld attentieregeling

Voorbeeldformulier jaargesprek

Voorbeeld gedragscode

Voorbeeldprofiel vrijwilliger gastvrouw

Voorbeeldprofiel vrijwilliger klant- en leenservice

Voorbeeldprofiel vrijwilliger trainer digitale vaardigheden

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Vrijwilligersbeleid Overijsselse Bibliotheken

Vrijwilligersbeleid Arcon - Stappen naar vrijwilligersbeleid