Flankerend beleid

Gebundelde krachten op het gebied van HR, ICT en marketing

In het meerjarenprogramma 2013-2016 gaan we er vanuit dat de bibliotheek een bredere culturele rol gaat vervullen. Vanuit de huidige posititie - de Schatkamer - groeien we naar een Werkplaats voor mensen die moeten leren en wordt de bibliotheek een ontmoetingsplaats voor hen die zichzelf willen ontwikkelen.  Door deze drie onderdelen te combineren en op elkaar af te stemmen heeft de Bibliotheek een sterke positie op het gebied van leren, lezen en informeren.

Deze positionering heeft gevolgen voor het HR beleid van de Bibliotheken. Het vraagt om een andere rol van werknemers in de bibliotheken. Zelfservice moet excellente zelfservoce worden. Het moet beter en gemakkelijker worden voor de klant dan het voorheen was. ICT-systemen moeten optimaal werken. Daarnaast wordt marketing ook in deze beleidsperiode gezien als een belangrijke voorwaarde voor het positioneren en inrichten van de dienstverlening en is daarmee een aspect dat door alle programmalijnen loopt.

Speerpunten

 • Doorontwikkelen nieuwe merkidentiteit en communicatiebeleid van de bibliotheek
 • Ontwikkelen van een pro-actievere houding op communicatiegebied met bijzondere aandacht voor social media en communities
 • Zelfservice wordt excellente zelfservice met bijpassend personeelsbeleid
 
 • Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur2.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur8.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur11.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur18.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur21.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur27.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur4.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur7.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur11.jpg
 • bibliotheekopschool.jpg
 • bibliotheekopschool2.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold.jpg