Handreiking Hulp bieden binnen IDO

Met het toevoegen van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aan de dienstverlening, worden bibliotheken steeds meer een vraagbaak voor mensen die moeite hebben om zelfstandig hun zaken via de digitale overheid te regelen. Deze mensen komen naar het IDO met allerlei persoonlijke vragen die ze niet zelf kunnen oplossen en waar ze dus hulp bij nodig hebben.

Family Portraits – expositie én activiteiten in zes bibliotheken in Nederland

In de afgelopen drie jaren maakte fotografe Joey O’Loughlin in partnerschap met Movement On The Ground traditionele familiefoto’s in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Dit najaar zijn deze Family Portraits te zien in zes bibliotheken in Nederland, namelijk bij de bibliotheken Deventer, Venlo, Rivierenland, Gelderland-Zuid, Enschede en Amsterdam.

Samenspel: BiebBoys duiken in online & offline wereld

De BiebBoys timmeren hard aan de weg. Gekroond als ‘NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar’ starten ze dit schooljaar 2021/2022 weer met een reeks van acht lespakketten. Met ook een aflevering rondom de Week van de Mediawijsheid. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking. BiebBoy Joran Floor en Susanne Beckers van InSicience vertellen hier meer over.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dankzij samenspel trekt webinar 548 geïnteresseerden

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle kwamen op een concreet idee: het organiseren van een webinar voor leerkrachten. Rijnbrink werd ingeschakeld als kennis- en netwerkpartner. Het gevolg van dit samenspel? Een gratis toegankelijk webinar, bedoeld voor leescoördinatoren, leerkrachten en leesconsulenten. Maar liefst 548 geïnteresseerden meldden zich aan.

Gemeente en maatschappelijke organisaties dringen in Enschede sámen laaggeletterdheid terug

Landelijk is er steeds meer aandacht voor laaggeletterdheid. In Enschede heeft het college van B&W op verzoek van de gemeenteraad een uitvoeringsprogramma ontwikkeld om laaggeletterdheid en de bijkomende problemen terug te dringen. Wethouder Arjan Kampman: “We willen dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in onze steeds complexer wordende samenleving, en het is een illusie dat we dit als gemeente alleen kunnen bereiken. Een ketenaanpak waarin verschillende organisaties vanuit hun eigen deskundigheid samenwerken om inwoners te ondersteunen, is essentieel.”

Stadkamer Zwolle ontwikkelt vervolgaanbod op Klik&Tik

Sinds 2020 biedt Stadkamer Zwolle Klik & Tik-cursussen aan en begin 2022 komt daar een mooi vervolgaanbod bij. Veel deelnemers aan Klik & Tik willen na de cursus namelijk in een groep gelijkgestemden verder leren, zo blijkt uit onderzoek van Saskia Lenis. Dit kan straks in SamenDigitaal, een studiegroep waarin senioren samen met leeftijdsgenoten en in een informele sfeer hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Maar het concept is niet alleen bedoeld voor de Stadkamer. Bibliotheken kunnen straks de speciaal ontwikkelde handleiding gebruiken om het in hun eigen plaats op te starten.

Café de Gelijkheid in Kampen roept op tot actie: "We hebben met z’n allen iets te doen”

Een betere wereld begint dicht bij huis. Daarom kunnen Kampenaren in Café de Gelijkheid sinds kort het gesprek met elkaar aangaan over ongelijkheid in hun gemeente. Van angst voor energiearmoede tot de lange wachttijden voor een sociale huurwoning en de klimaatverandering: de onderwerpen waar mensen over willen praten zijn divers. En het blijft niet bij praten alleen. “We hebben met z’n allen iets te doen en ik zie het als een taak van de Bibliotheek om mensen aan te zetten tot actie.”

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Op initiatief van 5 Overijsselse bibliotheken organiseerde Rijnbrink samen met hen het webinar Rijke Taal op 29 september. In totaal meldden 548 leerkrachten, leesconsulenten en andere belangstellenden uit Gelderland, Overijssel en daarbuiten zich aan. In anderhalf uur nam Anneke Smits, een van de schrijvers van het boek Rijke Taal, hen mee in de wereld van het (veranderende) taal- en leesonderwijs.

Anneke ging onder andere in op het belang en de urgentie van het anders inrichten van Nederlands leesonderwijs. Zo gaf ze haar blik op de vreemde opzet van lesmethodes waarin een verhalenstructuur ontbreekt. Daardoor missen leerlingen de context die juist belangrijk is voor hun woordenschat en begrip. Wat nodig is, is een rijke taalontwikkeling. Die kan het best worden vormgegeven door thematisch te werken, in blokken van 6-8 weken, en daarbinnen rijke taal aan te bieden. Een filmpje van basisschool de Triangel in Rouveen en Bibliotheek Staphorst gaf hier verdere invulling aan. Een tweede film van didactisch en orthopedagogisch centrum DOC93 en Stadkamer Zwolle liet zien hoe zij de samenwerking hebben opgepakt, om samen tot mooie resultaten te komen als het gaat om rijke taal. Tot slot gaf Anneke een toelichting op welke boeken en teksten dan wél geschikt zijn om aan te bieden in de klas.

Interactief
Ondanks dat de lezing online was, was er toch veel interactie mogelijk. Deelnemers stelden hun vragen via de chatfunctie. Deze vragen werden achter de schermen beantwoord door moderatoren en enkele vragen werden ook live aan Anneke gesteld en beantwoord.

Samenwerken is elkaar versterken
De animo voor het webinar was groot. Het thema Rijke Taal blijkt volop in de belangstelling te staan. De aanwezigen reageerden bovendien positief op het webinar. In de chat klonk veel herkenning en inspiratie om met frisse energie aan het onderwerp te werken. Ook werd de kracht van samenwerking duidelijk.

Het webinar was geïnitieerd door Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle. Samen met Rijnbrink werd het idee om een webinar te organiseren uitgevoerd. Zo zie je dat een lokale signalering van een vraagstuk kan leiden tot het inspireren van een grote mensenmassa, om samen te werken aan verbetering.

Terugkijken
Benieuwd naar het webinar? Vraag bij jouw bibliotheek naar de terugkijklink. Ook de gebruikte presentatie is via de bibliotheek beschikbaar.

Meer weten over Rijke Taal? Het boek ‘Rijke Taal’, geschreven door Anneke Smits en Erna van Koeven, staat boordevol weetjes en tips. Lees ook hun blog. Neem ook eens contact op met je lokale bibliotheek. Jouw leesconsulent kan informatie en lezingen verzorgen over goed leesaanbod en bijvoorbeeld tips geven over passende boeken bij thematisch werken.

Dashboard Bibliotheek & Techniek

In Overijssel geven bibliotheken ieder op hun eigen manier invulling aan het thema techniek en technologie, passend bij de lokale omgeving. Maar wat vind je nu in welke Bibliotheek? Wat zijn haar toekomstplannen op het gebied van techniek? Ben je benieuwd hoe je de samenwerking aan kunt gaan en bij wie je daarvoor moet zijn? Dat zie je in het Dashboard Bibliotheek & Techniek!

Gezinsaanpak: Hoe zorg je voor een goede samenwerking met lokale partners?

Als het gaat om gezinsaanpak is samenwerken met lokale partners cruciaal. Een lastige opgave in de afgelopen coronatijd, zou je wellicht denken. In Bibliotheek Dalfsen zijn er toch mooie stappen gezet. Bertine Westebring (Consulent Jeugd) en Sabine Sijbom (Taalpuntcoördinator) aan het woord.

De 100e studiekring is een feit!

Het is feest! Het Platform Studiekringen50plus startte op 30 september de 100e studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar 100 in Nederland!