18 maart Online Bijeenkomst Haal meer uit de Bibliotheekmonitor – VVE

18 maart Online Bijeenkomst Haal meer uit de Bibliotheekmonitor – VVE

De resultaten van het onderzoek VVE van de Bibliotheekmonitor zijn op 5 februari jl. gepubliceerd.

De gegevens worden gepubliceerd in de vorm van een landelijke rapportage, dashboards op Bibliotheekinzicht en Bibliotheken ontvangen hun eigen lokale infographic. Deze gegevens bieden aanknopingspunten om het (educatieve) beleid aan te passen en om het gesprek met de gemeente(n), kinderopvanglocaties, basisscholen en andere partners aan te gaan.

Maar hoe interpreteer je deze gegevens? En hoe gebruik je deze gegevens in jouw voordeel? In de online bijeenkomst op 18 maart gaan we hiermee aan de slag. De bijeenkomst start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) en om 11.30 uur sluiten we af.

NB: De resultaten van het onderzoek VO van de Bibliotheekmonitor worden besproken tijdens de Kenniscirkel VO op 11 maart a.s. De bespreking van de resultaten PO volgt op een later moment. Hierover wordt nog gecommuniceerd. 

Interesse of nieuwsgierig geworden, meld je hier aan! Hopelijk tot de 18e!