overijssel samenwerking logo mede mogelijk gemaakt door

'Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen' en meer, tijdens slotdebat Nederland Leest

Op woensdagavond 30 november kwamen mensen vanuit heel Overijssel bijeen in de Stadkamer  Zwolle voor het slotdebat van Nederland Leest. Reden? Samen praten over democratie. Ben je benieuwd hoe deze avond is verlopen? Lees hier het debatverslag.

Hoofddebaters: Laurens de Lange, Gerdien Rots en Özkan Akyol (Eus)

Stelling 1: Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties

Eus: Weet niet wat hij als columnist aan moet met bedreigingen en scheldkanonnades aan zijn adres.  We permitteren ons digitaal veel meer dan in het echt leven. En dan gelden opeens de in de wet vastgelegde regels niet meer.  Hoe kan het dat deze mensen denken dat ze zich dat kunnen permitteren? Waarom en waarover zijn ze zo boos?

Gerdien Rots: Vrijheid van meningsuiting is een geweldig recht. Het maakt deel uit van onze vrijheid. Echter, dit gaat altijd gepaard met dat je anderen niet beschadigd. Je mag alles zeggen, maar het hoeft niet op de meest botte wijze te gebeuren. We moeten altijd rekening willen houden met de ander. En zeker de politieke leiders moeten daarin het voorbeeld geven, zij hebben een voorbeeldfunctie.

Eus: Fatsoen is niet vastgelegd in de wet.

Laurens de Lange: Welke alternatieven heb je om je mening te ventileren? Je moet niet debatteren alsof er geen morgen is. Wil je het landelijk of lokaal organiseren. Autonomie is de essentie van democratie en die zijn we, omdat we onze autonomie hebben weggegeven, steeds meer kwijt geraakt.

Gerdien Rots: Het begint met luisteren.

Laurens de Lange: We kunnen het hebben over één uitspraak, maar als we zien wat er dagelijks via de sociale media wordt uitgestort …

Publiek: Komt de felheid niet voort uit het feit, dat burgers zich in de steek gelaten voelen?

Eus: Onze debatten worden grotendeels gevoerd op basis van angst, terwijl het helemaal niet slecht gaat in Nederland.

Publiek: Een groot percentage wordt niet door de politiek bereikt omdat ze hun nieuws van onder andere de sociale media halen. De politiek moet proberen deze mensen ook bereiken. Hoe kun je er iets aan doen, als je mensen niet kunt bereiken?

Gerdien Rots: We doen heel veel via sociale media; we zijn veel bereikbaarder dan vroeger.

Eus: Veel mensen maken daar geen gebruik van; hoe bereik je ze dan?

Publiek: De politiek vraagt onderhoud en dat moet je leren, van jongs af aan. Er is niemand die zegt “waar zijn jullie toch mee bezig?” Neem bijvoorbeeld Amerika – daar gaat het om sentimenten. Hoe ga je die kanaliseren? Door mensen erover te onderwijzen.  En hoe betrouwbaar zijn we als we niet meer betrouwbaar zijn voor elkaar en elkaar niet meer kunnen bevragen?

Laurens de Lange: Als mensen zijn we blij met eenvoudige oplossingen.

Stelling 2: Nederland moet een stemplicht invoeren

Publiek:  Je moet het naar een lager niveau brengen, maar als men dan niet komt … Men komt niet, omdat de politiek niet luistert.

Laurens de Lange: Je moet van standpunten teruggaan naar wat je belangrijk vindt.

Gerdien Rots: Er zijn twee vormen van participatie – raadscommissie; de politiek moet in staat zijn om besluiten te nemen. Het probleem: je krijgt een te simpel vraagstuk waar een complexe wereld achter schuilgaat.

Publiek: Vaak wordt het hele verhaal niet verteld. Mensen moeten de weg kennen. De politiek vertelt eerst een half verhaal, neemt een besluit en gaat dan pas luisteren naar de burger.

Gerdien Rots: Het is verstandiger om al in de planvorming met burgers te gaan praten.

Laurens de Lange: We moeten eerder polls inzetten en meningen peilen. De techniek is er, maar de politiek loopt erg achter.

Publiek: Wat zijn referenda voor middel en waar leveren ze een bijdrage aan? De burgers zijn te veel klant geworden. Maatschappelijke stages zijn belangrijk om begrip voor elkaar te leren krijgen. De verbreding van de A2 bij Maastricht is gewonnen door een bedrijf dat heeft toegezegd een jaar lang met de bewoners te gaan praten. Waar zit het democratisch tekort? En is een referendum het juiste middel om dat tekort op te heffen? Waarom hebben we geen politieke dienstplicht, bijvoorbeeld door loting. Zoek naar een middel tegen het tekort.

Eus: Je mag van iedereen die wil meepraten verwachten dat hij/zij zich informeert over het onderwerp.

Stelling 3: Burgers moeten eerst een ‘kiesexamen’ halen voor ze mogen stemmen

Eus: Ik ben eigenlijk voor.

Gerdien Rots: Om een standpunt te kunnen innemen, moet je weten waar het om gaat, maar er is veel vervagende informatie. Wat is waar en wat niet?

Laurens de Lange: Begin met de argumenten voordat je een keuze maakt.

Publiek: We zijn de bildung kwijtgeraakt. Politici hebben geen diploma nodig; dat is niet verstandig. Door een kiesexamen sluit je heel veel mensen uit.

Eus: Democratie is niet alleen een recht, er zitten ook plichten aan; ik pleit dus niet voor een examen, maar wel voor voorlichtingsavonden met aanwezigheidsplicht. Ik heb voorkeur voor de lotingsmethode.

Laurens de Lange: Democratie heeft te maken met gezamenlijk besluiten nemen en zorgen voor aansluiting op de directe leefwereld: bouw ervaring en vaardigheden op!

 Cyh htYXAAMVZsa CyiHpNIXAAAqhV