Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dankzij samenspel trekt webinar 548 geïnteresseerden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dankzij samenspel trekt webinar 548 geïnteresseerden

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle kwamen op een concreet idee: het organiseren van een webinar voor leerkrachten. Rijnbrink werd ingeschakeld als kennis- en netwerkpartner. Het gevolg van dit samenspel? Een gratis toegankelijk webinar, bedoeld voor leescoördinatoren, leerkrachten en leesconsulenten. Maar liefst 548 geïnteresseerden meldden zich aan.

Elkaar opzoeken
Ellen Buitenhuis van Bibliotheek Kampen vertelt hoe het samenspel tot stand kwam. “In de regio weten de omliggende bibliotheken elkaar steeds beter te vinden. Als we een idee hebben, zijn we elkaars sparringpartner. Toen het idee ontstond om een webinar te organiseren voor leerkrachten, liepen we tegen een aantal dingen aan. Bij een webinar komt veel kijken. Naast de inhoud heb je ook te maken met techniek en marketing. We zochten ondersteuning en klopten bij Rijnbrink aan. Dat was voor ons een logische stap.”

Rijnbrink zag kansen om het webinar voor alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland beschikbaar te stellen. “Het breder uitrollen van een regionaal idee is zeker in het begin even aftasten,” geeft Ellen toe, “Je laat je lokale of regionale event ook een beetje los. Maar we kwamen met z’n allen steeds een stapje verder en de samenwerking liep gesmeerd. We bleven als initiatiefnemers betrokken bij het project. Zo heb ik tijdens het webinar achter de schermen als moderator vragen van de kijkers beantwoord en verzameld. Samen hebben we van het webinar een succes gemaakt.”

Herkenning
“De interesse voor het webinar was groot. Dat merkten we meteen in de regio nadat het boek ‘Rijke Taal’ verscheen. Het is een onderwerp dat erg leeft,” signaleert ook Ellen Geersing van Stadkamer Zwolle. “Veel scholen zijn op zoek naar manieren om rijke taal toe te passen in het onderwijs. Dit merkten we met een groep bibliotheken in de regio meteen op. Door samen te werken en elkaar op te zoeken ontstaan er mooie initiatieven. Er ontstond een werkgroep waarin we elkaar versterkten. Bovendien was het erg leuk om intensiever met collega’s van andere bibliotheken samen te werken. We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Een lokaal probleem wordt vaak herkend door anderen. We werken immers allemaal in dezelfde branche en hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Rijnbrink is de schakel tussen alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland en kan de verdere professionaliseringsslag maken. Dat was zo’n steun in de rug!”

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
“Samen kom je verder dan alleen,” vindt Iris Meuleman, Programmalijncoördinator Jeugd & Onderwijs bij Rijnbrink. “De totstandkoming van het webinar ‘Rijke Taal’ is daar een mooi voorbeeld van. Maar liefst 548 deelnemers uit Gelderland, Overijssel en daarbuiten meldden zich aan. Dit aantal hadden we niet bereikt wanneer we alleen met de vijf initiatiefnemers hadden samengewerkt. Door de samenwerking in de volle breedte op te zoeken hebben we een groot aantal mensen weten te bereiken. De informatie die zij hebben opgedaan tijdens het webinar kan op zoveel verschillende plekken worden toegepast. De impact is dus enorm. Binnen Rijnbrink werkten we vanuit verschillende afdelingen samen met de bibliotheken. We gaven inhoudelijk advies en ondersteunden vanuit Marketing & Communicatie en Campus. Intern vond er dus ook samenspel plaats.”   

Samen op naar de toekomst
“Laten we van elkaars kennis en kunde gebruik blijven maken en elkaar vooral opzoeken,” zegt Ellen Geersing. Iris Meuleman beaamt dit. “Wat ons betreft smaakt de samenwerking rondom het webinar ‘Rijke Taal’ ook naar meer. Bibliotheken met ideeën of initiatieven, op welk vlak dan ook, laat je horen! De onderwerpen kunnen ook interessant zijn voor andere bibliotheken. Rijnbrink denkt graag mee.”