Blog | De weg naar een vernieuwde onderwijscollectie

Blog | De weg naar een vernieuwde onderwijscollectie

Dit is het blog van Daphne ten Siethof, Projectmedewerker bij Rijnbrink. Ze schrijft in eigen woorden over het proces rondom de vernieuwing van de onderwijscollectie.

Flinke efficiëntieslag mogelijk
Als masterstudent Neerlandistiek startte ik in februari 2021 mijn afstudeerstage bij Rijnbrink. Tijdens deze stage wilde ik werken aan de verbetering van de onderwijscollecties. Eerst moest een onderzoeksvraag worden opgesteld. Het kostte wat tijd, gezien ik eerst wat ervaring moest opdoen op de werkplek. Na de inwerkperiode werd duidelijk dat een flinke efficiëntieslag gemaakt moest worden. De contacten daarin met scholen en bibliotheken zijn enorm waardevol. Ook kwam aan het licht dat we iets moesten doen aan leesbevordering. Die elementen kwamen samen in de onderzoeksvraag: ‘hoe kan Rijnbrink de projectcollecties voor het basisonderwijs effectief en efficiënt inrichten, rekening houdend met de vraag vanuit het werkveld en de vraag vanuit de klant?’ Om deze vraag te beantwoorden heb ik interviews afgenomen, een enquête uitgezet, literatuuronderzoek verricht én is een analyse uitgevoerd op de thema-aanvragen.

Samenstellen nieuwe collecties én mogelijkheden webshop
Inmiddels ben ik klaar met mijn studie. Sinds de zomer van 2021 ben ik in dienst bij Rijnbrink en werk ik samen met een team aan de vernieuwde onderwijscollecties. Er is op onderwijscollectiegebied veel veranderd. Zo zijn we vorig jaar zomer begonnen met saneren van kapotte, verouderde, en niet-uitgeleende boeken. De collectie is daardoor flink gekrompen, maar wel weer helemaal actueel gemaakt. Vervolgens zijn we begonnen aan het maken van vaste themapakketten. Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde thema’s erg populair zijn, en dat we daar beter op zouden kunnen inspelen. De data-analyse op themapakketten duurt nog voort om te kijken in welke maanden bepaalde thema’s populair zijn en voor welke leeftijden. Op die manier kunnen we gericht inkopen om aan te sluiten bij de vraag van de klant. Verder zijn we bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van een webshop met plantool, zodat beter inzichtelijk is in welke periode er nog pakketten beschikbaar zijn, en het bestelproces te vergemakkelijken. En doen we onderzoek naar de gewenste leentermijn van de collecties.

Verbinding lokaal en provinciaal
Daar houdt het natuurlijk niet op. We blijven onderzoeken en evalueren, zodat de onderwijscollecties past bij de huidige behoefte van de Bibliotheek en het onderwijs. Ons doel is om de onderwijscollecties een onderdeel te laten zijn van de lokale dienstverlening aan het onderwijs. Webshare is hiervoor wellicht een mooie optie. Webshare is een manier om een centrale landingspagina op te stellen (door Rijnbrink) die vervolgens uitgerold kan worden bij alle lokale Bibliotheek websites.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie over de vernieuwde onderwijscollectie? Neem gerust contact op met Daphne ten Siethof.