MeetUp TechniekTaal - Anke Bruggeman vertelt

MeetUp TechniekTaal - Anke Bruggeman vertelt

De eerste online MeetUp Techniektaal is een feit! Op 8 juni zaten vijf bibliotheken er klaar voor om het te hebben over TechniekTaal. Wat is je rol als Bibliotheek als het gaat om techniek en hoe geef je hier vorm aan? Anke Bruggeman, directeur bij Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, was van de partij. Ze vertelt over de MeetUp én over haar ervaring met TechniekTaal.

Anke: ‘TechniekTaal is een goed onderwerp om kennis over uit te wisselen. Het is een relatief nieuw begrip en een compacte kreet. Door de MeetUp en de ervaringen van collega’s kreeg ik helder beeld wat we ermee kunnen doen. In deze tijden van corona ook mooi dat techniek ons verder helpt. Dat ging prima online!

Hoe ga je als Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen met TechniekTaal om?

Anke: ‘We werken in Dalfsen al vanuit het begrip digitaal door het inzetten van de makerkar (het mobiele fablab). TechniekTaal sluit aan bij de behoefte om jongvolwassenen te interesseren voor een vak. Dan wordt het belangrijk te begrijpen wat de rol en de positie is van de Bibliotheek bij een fenomeen als TechniekTaal. We hebben bij onze Bibliotheek focus aangebracht door te kijken wat er in onze omgeving speelt. Daar sluiten we bij aan.’

Aansluiting bij het middelbaar onderwijs

Anke: Dalfsen heeft vijf kernen. In vier kernen is de Bibliotheek onderdeel van een Kulturhus, in de vijfde kern is een zogenaamde ‘Noaberbieb’ aanwezig. In Nieuwleusen is in het Kulturhus ook het Voortgezet Onderwijs gevestigd. Daar hebben we focus gelegd. Met de school en met de cultuur-educatieve medewerker van de gemeente zijn we momenteel in gesprek om een naschoolse activiteit op te gaan zetten om jongeren inzicht te verschaffen in wat ze leuk vinden en de vaardigheden te ontwikkelen die daarbij horen. Dit is TechniekTaal en dankzij de input van de MeetUp werd dit voor mij een heel duidelijk verhaal. De makerkar, ons digitale fablab, richt zich op de ‘digi’-taal en ondersteunt jongeren en volwassenen om via ontwerpen en creëren vertrouwd te raken met de digitale wereld. De makerkar hebben we sinds 2019 en tot nu toe gebruikt voor leerlingen van de basisschool. Een groot succes, wat we uit gaan breiden naar volwassenen.’

Basisonderwijs

Anke: ‘Onze relaties met het primair onderwijs, via de ‘Bibliotheek op School’  zijn geïntensiveerd. De Makerkar is een vast onderdeel en op basis daarvan wordt de samenwerking verder ontwikkeld. TechniekTaal kan daar, op termijn, ook onderdeel van worden. Tijdens de MeetUp hoorde ik dat Bibliotheek Deventer en Stadkamer Zwolle op een mooie manier invulling geven aan TechniekTaal. Door kinderen techniek als ‘ontdekkingsreis’ aan te bieden geef je ze inzicht. Ze ervaren zelf of techniek iets voor ze is en met dat inzicht kunnen ze bepalen wat er nodig is om daar mee verder te kunnen. Ook een hele mooie aanvulling op het onderwijs.’

TechniekTaal en ‘Digi’-taal

Anke: ‘Naast TechniekTaal onderscheiden we ook ‘Digi’-taal. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan komen in de digitale samenleving? Wij hebben daar onder andere heel bewust gekozen voor de positionering en de boodschap van ons Informatiepunt, met als pay-off ‘Voor als je het even niet weet’. Het Informatiepunt is een samenwerkingsverband tussen heel veel lokale partners. Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen rondom wonen, werk, zorg, welzijn en nog veel meer. Het Informatiepunt Digitale Overheid is hier een onderdeel van. En Klik & Tik en Digisterker zijn er ook aan gekoppeld.’

Heb je tips voor bibliotheken?

Anke: ‘In Dalfsen hadden we in 2019 echt geen tijd voor TechniekTaal. We hebben als pilot in de tweede helft van 2019 TechniekTaal gebruikt om onze activiteiten voor het Infopunt beter inzichtelijk te krijgen en om een mooie pay off te krijgen. Dat was onze eerste ontmoeting met TechniekTaal en ging dus achteraf meer over taal. Door gesprekken met collega’s en ook door de MeetUp valt het kwartje over het belang van TechniekTaal. Dus als het lukt in alle drukte, verdiep je erin en zie wat er mee kan vanuit de eigen context. Het moet lokaal verankerd kunnen worden’.