Eerste training ‘Vraaggericht werken met anderstaligen’ een succes!

Eerste training ‘Vraaggericht werken met anderstaligen’ een succes!

‘Ik ben me nu meer bewust geworden van de lokale samenstelling van de groep anderstaligen’, vertelt een deelnemer na de eerste training Vraaggericht werken met anderstaligen. De groep anderstaligen in je werkgebied is vaak heel divers. Vraag en aanbod sluiten niet overal even goed op elkaar aan. Hoe bouw je als Bibliotheek of taalcoachorganisatie meer kennis op van de doelgroepen en hun leervragen? Waar zet je op in? En hoe versterk je je positie op dit vlak richting stakeholders? Op 16 februari gingen medewerkers van bibliotheken en taalhuizen uit Overijssel en Gelderland hier mee aan de slag.

Rijnbrink organiseert deze training samen met Het Begint met Taal. Bibliotheken gaan samen met het Taalhuis aan de slag. Juist deze combinatie zorgt ervoor dat er een waardevolle integrale werkwijze ontstaat: het bereik wordt groter en het aanbod wordt beter.

Versterken van je positie

Tijdens de training kwam het versterken van de positie van de Bibliotheek en het Taalhuis richting gemeente en andere stakeholders uitgebreid aan bod. Hoe maak je een doelgroep-analyse van je eigen gemeente, hoe inventariseer je het lokale aanbod van de Bibliotheek en het Taalhuis voor anderstaligen. Hoe bereik je de doelgroep en hoe organiseer je de overkoepelende taalsamenwerking met partners?

Leerdomeinkaarten en SWOT
Vervolgens gingen de deelnemers onder begeleiding van Het begint met Taal aan de slag met de leerdomeinkaarten van ITTA. Deze kaarten vormen een praktisch instrument om het aanbod te verbeteren op domeinen als taal bij werk en opleiding, bij inburgering, bij opvoeding, gezondheid enzovoort. Tot slot was er aandacht voor de SWOT-analyse, om inzichtelijk te maken waar de kansen liggen en wat extra aandacht vraagt.

Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, onderwerpen verder te verdiepen en ervaringen uit te wisselen. De reacties zijn positief:

‘Ik heb heel diverse dingen gehoord over hoe het bij anderen gaat. Dat geeft me een beter beeld voor mijn eigen oriëntatie. Ook een SWOT-analyse gaat helpen’.

‘De training geeft stof tot nadenken en mooi om hier mee aan de slag te gaan’.

Interesse in deze training?

Wil je meer weten of ben je ook geïnteresseerd in deze training? Neem dan contact op met Karien van Buuren.