IDO’s in Overijssel – in welke fase zit jij?

IDO’s in Overijssel – in welke fase zit jij?

In 2021 openen alle Overijsselse bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid. Daarbij kiest de Bibliotheek zelf wanneer ze start. Dat betekent dat de bibliotheken zich in verschillende fases bevinden; waar de één zich voorbereidt op de opening zodra dat weer kan, is de ander overgestapt naar een telefonisch spreekuur. Collega’s van vier bibliotheken in Overijssel vertellen hoe zij vorm geven aan het IDO in deze tijd, ieder in een andere fase.

Bibliotheek Almelo - bereidt zich voor

Henri Schoemaker van Bibliotheek Almelo: ‘Inwoners kunnen vanaf begin 2020 terecht bij het formulierenspreekuur. Vrijwilligers van een aantal maatschappelijke organisaties helpen Almeloërs met het invullen van allerlei formulieren. Vanwege de coronamaatregelen kwam deze dienstverlening helaas stil te liggen. Het projectplan voor de opzet van het IDO ligt inmiddels gelukkig klaar. Vanwege de vele raakvlakken in dienstverlening gaat het formulierenspreekuur straks op in het IDO. Zowel met het team als met de partnerorganisaties gaan we de vormgeving van het IDO nog verder uitwerken. De vermoedelijke start zal in september zijn.’

ZINiN Bibliotheek Nijverdal - open zodra het kan

René Jan Lueks vertelt: ‘In Nijverdal is het personeelsteam inmiddels volop bezig met het ‘in de steigers zetten’ van het IDO. Er wordt volop gebrainstormd over ideale openingstijden en –dagen van de digitale inloopspreekuren. Een aantal medewerkers volgden een webinar en de online training. Deze trainingen hebben de kennis binnen ons team vergroot en waren bovendien inspirerend. Bij de online training verzorgde een acteur een rollenspel tussen medewerker en ‘bibliotheekklant’. De luisteraars gaven achteraf feedback. Dit werkte verrassend goed! Een rollenspel met een acteur op afstand werkt echt’, aldus een enthousiaste René Jan.

Bibliotheek Kampen – low profile gestart

Joop Schulte en Anne Marth Kuilder: ‘In Kampen is er vanaf 24 februari een Infopunt waar Kampenaren met digitale vragen terecht kunnen. Professionals van de Bibliotheek en Welzijn Kampen bemensen twee dagdelen per week het infopunt. Ook ‘niet’ IDO-vragen worden hier beantwoord en/of doorverwezen. Tijdens de corona-sluiting kunnen burgers hun vragen telefonisch stellen. Op 23 februari bestond Bibliotheek Kampen 100 jaar. Dit werd gevierd met een live-show. Tijdens deze show is ruimschoots aandacht geschonken aan de start van het Infopunt. Ook door middel van een huis-aan-huis brochure, lokale pers en de website van de Bibliotheek is het Infopunt onder de aandacht gebracht.’

Bibliotheek Dalfsen – fysiek gesloten, maar telefonisch bereikbaar

Jackeline Mekkes: ‘In Dalfsen ‘draait’ het IDO alweer een tijdje. Het IDO is ondergebracht bij het Infopunt. Hierin werken we samen met een heel aantal partners. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over zorg, wonen en welzijn. In overleg met de gemeente wordt het Infopunt ook gecommuniceerd als dé plek waar inwoners terecht kunnen die (zorg)vragen hebben met betrekking tot het coronavirus. Via social media, de websites van de gemeente en de Bibliotheek en een wekelijkse vermelding in lokale kranten worden inwoners gewezen op het Infopunt. Er komen zo’n 5 tot 10 vragen per week binnen. De vragen zijn divers en gaan over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan vragen over het donorregister, een lokale verduurzamingsactie en dagopvang. Maar ook vragen over praktische onderwerpen zoals sneeuwruimen kwamen voorbij. Tijdens de lockdown is het infopunt fysiek gesloten, maar zijn we dagelijks telefonisch bereikbaar.’

Vragen?

Meer weten over wat jouw volgende stap kan zijn? Neem contact op met tineke.datema@rijnbrink.nl.