Interview | De Techniek van Stadkamer Zwolle

Interview | De Techniek van Stadkamer Zwolle

Stadkamer in Zwolle is een organisatie waar Bibliotheek en Cultuureducatie al jaren hand in hand gaan. Ook op het gebied van techniekonderwijs is Stadkamer vooruitstrevend. Ze werken daarin veel samen met verschillende partners. Geny Nijboer, manager Onderwijs & Maatschappelijke participatie bij Stadkamer tipt: ‘Realiseer je dat er veel aanbod is op dit gebied. Zoek de partijen op voor samenwerking en zet niet in op nieuw aanbod. Wij hebben als bibliotheken een goed netwerk, maak daar gebruik van!’. Wat is de ‘Techniek’ van Stadkamer?

Techniek is een breed begrip. Waar hebben jullie de focus op gelegd en waarom?

Geny: ‘Onze focus ligt op twee onderdelen. Ten eerste TechniekTaal. Daaronder verstaan wij de programmering rondom techniek die wij in het kader van de basisvaardigheden aanbieden. Bijvoorbeeld het spelen met robots, Minecraft en Zabuki. Kennis van techniek als taal is een basisvaardigheid die we allemaal nodig hebben. Het tweede onderdeel is Techniekeducatie. Op verzoek van een aantal partijen, zoals Techniekpact, Vrienden voor techniek, Techatelier, maar ook cultuuraanbieders en basisscholen, zijn we gestart met het opzetten van ondersteuning van techniek in het onderwijs. Zoals we ook cultuureducatie ondersteunen in het onderwijs. We vinden dat dit past bij onze missie en visie. Wij zijn er voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dit past heel erg bij ontwikkeling in deze tijd!’

Hoe hebben jullie Techniekeducatie in je organisatie ingebed?

Geny: ‘We onderzochten onder de scholen of er breed draagvlak was voor ondersteuning op het gebied van techniek. Dat bleek inderdaad het geval. Daarna zochten we met de partijen die ons benaderden naar de mogelijkheden. Dit vonden we onder andere in een subsidie van de Provincie. Daarvan stelden we een jaar lang een kwartiermaker aan die ons hielp om de structuur voor techniekeducatie richting het primair onderwijs op te zetten. Tegelijkertijd grepen we de mogelijkheid aan om vanuit cultuureducatie pilots te draaien met tien scholen op het snijvlak van cultuureducatie en techniekeducatie.’

Vorig jaar startten jullie met het verbinden en matchen van techniekonderwijs tussen vrager en aanbieder. Stadkamer heeft vanuit de gemeente de opdracht gekregen om als ‘makelaar’ op te treden op het gebied van lezen, mediawijsheid en techniekonderwijs. Hoe gaat dat in zijn werk?

Geny: ‘We werken vraaggericht. Wat heeft de school nodig? Wat wil zij bereiken? De aanbieders die wij adviseren moeten voldoen aan kwaliteit. Zo ontstaan er hele diverse matches. We matchen scholen, aanbieders en technische bedrijven met elkaar. Samenwerkingspartners hierbij zijn bijvoorbeeld Natuur- en Milieu Educatie, Vereniging voor Science Center in het kader van leerecosystemen en SterkTechniekOnderwijs. We hebben inmiddels twaalf scholen gematcht met een aanbieder waaruit nieuw aanbod is ontstaan.’

Wat zijn de reacties van scholen tot nu toe? Wat vinden ze ervan?

Geny: ‘Door het vele aanbod zien scholen vaak door de bomen het bos niet meer. De adviseur kan ze hierbij helpen, net zoals de aanbieders die op onze website staan. De pilot-scholen gaven aan dat het inspirerend was, omdat ze veel meer mogelijkheden zagen als het gaat om techniekeducatie. We horen terug dat scholen beter in staat zijn om hun eigen visie te bepalen, richtinggevend voor wat ze in de toekomst willen.’

Heb je tips voor andere bibliotheken als het gaat om Techniekeducatie?

Geny: ‘Realiseer je dat er veel aanbod is op dit gebied. Zoek de partijen op voor samenwerking en zet niet in op nieuw aanbod. Wij hebben als bibliotheken een goed netwerk, maak daar gebruik van!’

Wat zijn jullie plannen voor 2021?

Geny: ‘We willen meer scholen ondersteunen met Wetenschap & Techniek-scans, zodat ze weten waar ze nu staan en waar ze naartoe willen, om daar vervolgens in te ondersteunen. Scholen in Overijssel kunnen subsidie aanvragen bij de Provincie om deze scans te bekostigen. Wij hebben scholen aangeboden te helpen met de subsidieaanvraag en doen vervolgens ook de scan. Inmiddels zijn er twee mensen bij ons getraind om de scan te mogen doen. Ook willen we een pilot leerecosystemen realiseren. Binnen een leerecosysteem worden bestaande leermogelijkheden beter met elkaar verbonden en gezamenlijk nieuwe leermogelijkheden en leerpaden gecreëerd. En er zijn nieuwe pilots met tien scholen die meedoen aan Cultuur & Techniek. En niet onbelangrijk, in 2021 zetten we opnieuw in op een lobby voor een fonds voor techniekeducatie, samen met twee partners. Kortom; genoeg plannen!