Kamerbrief veranderopgave inburgering

Kamerbrief veranderopgave inburgering

Eind juni heeft minister Koolmees via een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de veranderopgave inburgering.

Regie bij gemeente
In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de wet inburgering. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan worden afspraken gemaakt over de thema’s inburgering, participatie en begeleiding. Met het PIP wordt maatwerk geboden. Daarbij is het uitgangspunt dat het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan essentieel zijn voor inburgeraars om mee te doen in de samenleving.

Kansen voor de Bibliotheek
Het nieuwe inburgeringsstelsel biedt de Bibliotheek kansen om zich in het sociaal domein te positioneren richting de gemeente en om inburgeringsplichtigen te ondersteunen bij het non-formeel leren van basisvaardigheden. We gaan hier in het Overijssels en Gelders netwerk graag samen in op pad. Neem voor meer informatie contact op met Karien van Buuren.