Netwerk Sociaal Domein Overijssel: themabijeenkomst eenzaamheid

Netwerk Sociaal Domein Overijssel: themabijeenkomst eenzaamheid

Het zelflerend netwerk Sociaal Domein van bibliotheken in Overijssel heeft tijdens een themabijeenkomst over het thema eenzaamheid gesproken. Hiervoor hebben zij mensen uit hun eigen netwerk uitgenodigd. Het zelflerend netwerk komt zes keer per jaar bij elkaar.

Eenzaamheid is een ingewikkeld en complex begrip, waar helaas van jong tot oud mee te maken kan krijgen. Vaak zijn er meerdere factoren die meespelen en maken dat iemand in een sociaal isolement terecht komt. Tijdens de bijeenkomst is er dieper in gegaan op wat eenzaamheid betekent, wat de gevolgen kunnen zijn voor iemand die hier mee te maken heeft en wat do’s en don’ts zijn om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. 

Presentaties
Mirjam van Baalen van welzijnsorganisatie Avedan in Almelo gaf een presentatie over het ontmoetingsplein 55 plus. Deze organisatie stimuleert en faciliteert ontmoetingen tussen 55-plussers, ondersteunt nieuwe initiatieven en zorgt voor bekendheid van activiteiten. 

Daarnaast heeft Gert Mensink, directeur/bestuurder Thuisteam Twente, een presentatie gegeven over het project Inloop aan de Aa. Dat is een ontmoetingsplek waar mensen elke dag terecht kunnen om een praatje te maken, samen te handwerken, te schilderen of te sporten. Ook sprak Gert Mensink over hoe de doelgroep het best bereikt kan worden en welke rol communicatie (onder andere termen en woordgebruik) daarin speelt. 

Ook is er besproken hoe bibliotheken ten aanzien van het verminderen en voorkomen van eenzaamheid een rol kunnen oppakken. Onder vind je een aantal interessante websites waar informatie gevonden kan worden over eenzaamheid en de projecten die genoemd zijn tijdens de bijeenkomst.

www.movisie.nl/eenzaamheid
www.eentegeneenzaamheid.nl
www.ontmoetingsplein55plus.nl
www.thuisteamtwente.nl

www.deventerwijzer.nl
Deventerwijzer is een website met een sociale kaart van Deventer. De bibliotheek Deventer beheert deze volledig. Bij de agenda vind je activiteiten op onderwerp/doelgroep/wijk. Bibliotheek Deventer werkt samen met de sociale wijkteams aan het steeds verder in beeld krijgen van al het aanbod in de diverse wijken en dorpen.

Ook een sociale kaart?
Als andere bibliotheken samen met welzijnsorganisaties en gemeente ook een sociale kaart willen opzetten kan WegWijzer (vanuit de samenwerkende POI’s in NL) de bibliotheken daarbij ondersteunen. Lees meer op https://www.wegwijzerplatform.nl/