Nieuwe Subsidieregeling Digitale inclusie

Nieuwe Subsidieregeling Digitale inclusie

De subsidieregeling voor het programma Digitale inclusie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is gepubliceerd.

De subsidieregeling voor het programma Digitale inclusie is bedoeld voor:

  • Intensiveren van het bestaande aanbod van digivaardigheidscursussen
  • Het inrichten van het informatiepunt Digitale Overheid.

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid. Vijftien kopgroepbibliotheken zijn dit jaar als eerste van start gegaan, uit Overijssel zijn dat Dalfsen en Hengelo. In 2020 en 2021 zullen de overige bibliotheken stapsgewijs volgen. Bibliotheken kunnen starten met het Informatiepunt in 2020 of 2021, maar worden wel geacht nu al subsidie aan te vragen. De deadline voor het indienen van de aanvraag  bij de KB is 11 oktober 2019. Hier staat alle aanvullende informatie omtrent de regeling en is tevens het aanvraagformulier te downloaden.

Hulp nodig bij het aanvragen? Rijnbrink kan begeleiden met de aanvraag. Je kunt daarvoor terecht bij Tineke Datema.