Op de bres voor geletterde mbo studenten

Op de bres voor geletterde mbo studenten

De bibliotheken in Apeldoorn, Deventer en Zutphen en Rijnbrink hebben een samenwerking met ROC Aventus om de taalvaardigheid van mbo studenten te versterken.

Deze samenwerking is gericht op vrij lezen op de niveau 2 opleidingen bij de sector Zorg & Welzijn en de collectie. Daarnaast is op school gewerkt met het programma Doe je Digiding! van DigiSterker.

Of een jongere nu leert voor kapper, administratief medewerker, veiligheidsassistent of kraamverzorger, Nederlandse taal staat bij vrijwel elke mbo-opleiding op het rooster. Naast spelling en spreek- en schrijfvaardigheid willen steeds meer mbo-opleidingen meer doen om studenten taalvaardiger te maken, bijvoorbeeld door het lezen van fictie te stimuleren. Om opleidingen hierbij te helpen startte in 2017 de pilot de Bibliotheek op school in het mbo, onder andere in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Ook deze samenwerking gaat na de pilot door en wordt zelfs uitgebreid naar andere opleidingen.

Op de website van Kunst van Lezen is een brochure te vinden met ervaringen van de pilot in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Tijdens de conferentie ‘Meer lezen, beter in taal in het mbo 2019’worden de gebundelde ervaringen uit verschillende pilots gepresenteerd. De conferentie vindt plaats op 1 november in de LocHal in Tilburg. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de conferentie.

Wil je meer weten over samenwerken met het mbo of over de mogelijkheden voor ondersteuning bij dit thema, neem dan contact op met Erwin Karst: erwin.karst@rijnbrink.nl.