Bibliotheken gezocht - project Bibliotheek & Integratie

Bibliotheken gezocht - project Bibliotheek & Integratie

Met een drietal bibliotheken werken we graag aan manieren om nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland wonen rond betekenisvolle thema’s bij elkaar te brengen. In bibliotheken worden daartoe al verschillende initiatieven ondernomen. Zo is er in Kampen een huiskamer voor Oekraïense vluchtelingen, leerden Sallanders elkaar kennen binnen het project Verhaal Ver Weg en Lokaal en reisde de expositie Family Portraits door zes bibliotheken in het land. Deze manier om begrip te vergroten, werken we graag verder uit met bibliotheken in Overijssel.

Naast informele ontmoetingen in de Bibliotheek denken we bijvoorbeeld aan:  

  1. Gezamenlijk in gesprek over een actueel thema, waarbij ook de achtergrond van deelnemers onder de loep wordt genomen als onderdeel van de visie op het thema; 
  2. Gebruik van kunst om een vraagstuk van meerdere kanten te belichten;
  3. Curatie van programma door iemand die eerder integreerde in Nederland.  

Oproep
We zoeken drie Overijsselse bibliotheken die, met steun in uren en budget, aan de slag willen met het verbeteren van de dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving, in dit geval vluchtelingen. We onderzoeken voorafgaand wat er al is, monitoren en evalueren de opgezette programma’s en brengen de bedachte concepten indien succesvol verder in de provincie. Essentieel is de betrokkenheid van ingeburgerde vluchtelingen in de totstandkoming van een programmering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vergezichtenfestival. Inbegrepen is een programmeerbudget en een drietal sessies om op gang te komen en met andere bibliotheken uit te wisselen. 

Voor aanmelden of meer informatie, neem contact op met Laurie de Zwart (laurie.dezwart@rijnbrink.nl / 06-24463665)