Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Pilottrajecten Nieuwe Wet Inburgering - Meld je aan!

Pilottrajecten Nieuwe Wet Inburgering - Meld je aan!

De nieuwe Wet Inburgering biedt kansen om je dienstverlening als Bibliotheek of Taalhuis te verstevigen en om je positioneren in het lokale speelveld. Wij helpen je daar graag bij. Daarom bieden we twee pilottrajecten aan: een klantreis en een begeleidingstraject. Wil jij samen met ons je kansen benutten op het gebied van inburgering? Lees dan verder en meld je snel aan!

Klantreis

Door middel van een klantreis maken we inzichtelijk hoe inburgeraars de dienstverlening van de Bibliotheek en het Taalhuis ervaren. Van daaruit kun je de dienstverlening verbeteren en kun je verbeteringen doorvoeren voor medewerkers. De klantreis helpt daarnaast om je rol duidelijk te krijgen, je te positioneren in het lokale speelveld en om te komen tot een integraal aanbod voor inburgeraars.

Begeleidingstraject

De Wet Inburgering zet in op goede begeleiding van inburgeraars en snelle integratie door werk en participatie. In een (individueel) begeleidingstraject helpen we je lokaal om je dienstverlening af te stemmen op de nieuwe situatie. Welke stappen zet je? Hoe geef je dit daadwerkelijk vorm? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Allemaal vragen die aan bod komen.

Meer weten? Meedoen? Mail uiterlijk 1 mei naar karien.vanbuuren@rijnbrink.nl