Proeverij communities

Donderdag 26 september vond een Proeverij Communities plaats. De term ‘communities’ duikt steeds vaker op, ook in de Bibliotheekwereld. Het staat in veel beleidsplannen van gemeenten en organisaties, maar tegelijkertijd blijft het voor velen een vaag en abstract begrip. Elf medewerkers van Overijsselse bibliotheken deden op 26 september mee aan de proeverij, waarin een brug werd geslagen tussen het abstracte begrip en de werkpraktijk. We zoomden uit naar de trends die achter de opkomst van de term liggen. Daarna keken we naar de rollen die medewerkers hier zelf in (kunnen) spelen. De conclusie: er is geen kant en klare aanpak, maar je bewust zijn van de vraagstukken rondom communities, je eigen organisatie, netwerken waarin je opereert of specifieke inhoudelijke kennis die je in kunt brengen, kunnen je op weg helpen om lokaal zo goed mogelijk invulling te geven aan communities.

Er is belangstelling getoond voor een tweede sessie; deze wordt gepland. Meer informatie daarover volgt. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Laurie de Zwart.