Programmeren rond ‘onverwachte ontmoetingen’; een inspiratiegids

Programmeren rond ‘onverwachte ontmoetingen’; een inspiratiegids

Zowel on- en offline hebben we (onbewust) de neiging om mensen met een soortgelijke achtergrond of levensvisie om ons heen te verzamelen. Een gemiste kans, want praten met vreemden is – anders dan we zelf vaak denken – juist goed voor ons! Ontmoetingen met andere, nieuwe en onverwachte mensen en ideeën dagen ons uit te luisteren naar een ander, te kijken met andere ogen en ons te laten verrassen. Juist de Bibliotheek, waar ontmoetingen op allerlei verschillende niveaus plaatsvinden, kan deze ‘onverwachte ontmoeting’ stimuleren, maar hoe pak je dat aan?

Volop inspiratie 
Om bibliotheken hierbij te helpen komt Rijnbrink met een inspiratiegids die helpt om ‘onverwachte ontmoetingen’ op de kaart te zetten. Hierin vind je ruim 30 inspirerende voorbeelden van programmering, activiteiten en partners zoals gezien binnen de Bibliotheek, maar juist ook daarbuiten! De mogelijkheden zijn talrijk. Van online tot offline, van klein- tot grootschalig. Niet iedere ontmoeting laat zich gieten in een vast format; het spontane karakter blijft van grote waarde. Blader hier door de inspiratiegids en laat je verrassen! (de gids is het beste te bekijken in Adobe PDF). 

Vervolg in co-creatie
De inspiratiegids is de eerste stap om met het thema ‘onverwachte ontmoetingen’ aan de slag te gaan. Met deze verzameling willen we helpen om op een innovatieve manier impuls te geven aan het initiëren van een gesprek met én tussen bezoekers van de Bibliotheek. Zoals de gids laat zien, kan dat op veel verschillende manieren. In 2021 geven we het thema in co-creatie met bibliotheken verder invulling om zo bezoekers aan te moedigen open te staan voor het onbekende en het gesprek aan te gaan.

Wil je op de hoogte blijven? Heb je goede ideeën of leuke voorbeelden gezien die ontbreken in de inspiratiegids? Neem contact op met Elisabeth Rullens