Programmeren rondom Democratie – een inspiratiegids

Programmeren rondom Democratie – een inspiratiegids

De landelijke verkiezingen komen er weer aan en meer dan ooit is onze Democratie en alles wat daarmee samenhangt in de actualiteit. De aandacht voor burgerschap en manieren om burgers dichterbij (lokale) politiek te brengen wordt steeds groter. De rode draad: we hebben allemaal behoefte aan betrouwbare informatie en plekken voor dialoog en uitwisseling. Juist de Bibliotheek, als huiskamer van stad of dorp, is een geschikte plek om daar samen met burgers invulling aan te geven. Maar hoe en waar begin je? Rijnbrink ontwikkelde samen met Gelderse en Overijsselse bibliotheken een inspiratiegids. 

Volop inspiratie 
Deze gids is gevuld met ruim 30 voorbeelden van bestaande en nieuwe programmering, activiteiten en partners rondom dit thema zoals gezien in bibliotheken en daarbuiten. Net als bij Duurzaamheid, vormden online sessies met bibliotheken de basis voor deze frisse publicatie. Blader hier door de inspiratiegids. (de gids is het beste te bekijken in Adobe PDF).

Vervolg in co-creatie
De inspiratiegids is de eerste stap om met het thema Democratie aan de slag te gaan. In 2021 willen we dit een vervolg geven door in co-creatie met bibliotheken en diverse partners van buiten de branche een reeks werkateliers op te zetten. Hierin brengen we theorie en praktijk samen en zetten inspirerende voorbeelden op het podium. Zo willen we bibliotheken ondersteunen om zelf aan de slag te gaan.

Wil je ook in 2021 op de hoogte blijven? Heb je goede ideeën, zie je verbindingen of heb je leuke voorbeelden gezien die ontbreken in de inspiratiegids? Mail naar Georges Elissen of Elisabeth Rullens