Provinciale finale PABO Voorleeswedstrijd

Provinciale finale PABO Voorleeswedstrijd

In het schooljaar 2020-2021 organiseert Stichting Lezen voor de tiende keer een voorleeswedstrijd voor pabo's.

De pabo organiseert een schoolwedstrijd, Rijnbrink zorgt in Overijssel en Gelderland voor de provinciale wedstrijden. Stichting Lezen sluit af met een landelijke finale voor de 12 provinciale voorleeskampioenen op woensdagavond 2 juni 2021.

Het organiseren van de Pabo Voorleeswedstrijd is een goede aanleiding om jeugdboeken te bespreken en studenten te laten oefenen met voorlezen. Een pabostudent die zelf plezier heeft in voorlezen en het boekenaanbod kent, is later van onschatbare waarde voor zijn of haar leerlingen. De boeken waaruit de pabostudenten tijdens de voorleeswedstrijd mogen kiezen horen bij de vensters van de cultuurhistorische canon. Zo leren zij ook dat jeugdboeken hun waarde kunnen hebben bij andere vakken.

De online provinciale finale PABO Voorleeswedstijd staat gepland op dinsdagavond 20 april 2021 om 19.15 uur. De provinciale finale voor Pabo’s van Gelderland en Overijssel vindt tegelijkertijd plaats, met voor iedere provincie een eigen winnaar. Voor Overijssel zijn er 2 kandidaten aanwezig namens Saxion PABO Deventer en Katholieke PABO Zwolle. Gelderland heeft kandidaten van de HAN PABO Arnhem en Iselinge Hogeschool te Doetinchem. De presentatie is in handen van Thijs Goverde. Hij zal tijdens het juryberaad ook een workshop verzorgen.