Rondetafelsessie Bibliotheek en Technologie

Rondetafelsessie Bibliotheek en Technologie

Maandag 27 mei vond een rondetafelsessie plaats voor Overijsselse Bibliotheken die aan de slag zijn of willen met het thema Bibliotheek en Technologie. In deze bijeenkomst stond de vraag centraal: ‘welke toegevoegde waarde kan de Bibliotheek hebben, in samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers, bij het ondersteunen van inwoners om te kunnen blijven meedoen in een samenleving die snel verandert door nieuwe technologieën?’

Spreker Ben Kokkeler (Avans Hogeschool) nam deelnemers mee in diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Naar aanleiding van zijn presentatie werd ingegaan op de impact van die ontwikkelingen op verschillende mensen/klantgroepen; hoe hebben zij hiermee te maken en welke vragen/behoeften hebben zij? En wat kan/wil de Bibliotheek voor hen betekenen? Aansluitend zoomden deelnemers in op hun lokale situatie: de interne organisatie, het lokale speelveld, de rol die de Bibliotheek daarin inneemt en hoe een Bibliotheek het verhaal kan vertellen naar stakeholders.

De bijeenkomst is onderdeel van het project TechniekTaal.

De komende maanden wordt gewerkt aan een visiedocument over Bibliotheek en Technologie, met bijbehorende praktische tools die bij een aantal Bibliotheken getest worden en vervolgens in het netwerk beschikbaar komen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Carola Oortwijn.