Samen Digi-TAAL: werken aan een gezamenlijk doel

Samen Digi-TAAL: werken aan een gezamenlijk doel

In november begonnen 18 gezinnen uit de gemeente Twenterand aan Samen Digi-TAAL als onderdeel van de gezinsaanpak. De gezinnen krijgen iPads in bruikleen waarop educatieve (taal)apps staan die maandelijks worden vernieuwd. Via de apps kunnen ouders spelenderwijs met hun kind taal oefenen. Ouders worden hierbij ondersteund en krijgen begeleiding vanuit de bibliotheek. De bibliotheek maakt onderdeel uit van een werkgroep met lokale partners.

Ria van der Wielen is Consulent Jeugd & Onderwijs bij Bibliotheek Twenterand en vanuit de bibliotheek aanspreekpunt in de werkgroep die is opgericht. “We werken samen met de gemeente, twee kinderopvanglocaties en twee basisscholen. Vanuit elke organisatie is er iemand aangesloten bij de werkgroep. Samen zetten we ons in om te werken aan ons gezamenlijke doel: taalachterstanden bij jonge kinderen voorkomen en de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.”

Spelenderwijs
Op de iPads die gezinnen in bruikleen krijgen staan educatieve spellen en digitale voorleesboeken. Ook horen fysieke boeken en prentenboeken bij het programma Samen Digi-TAAL. “We zorgen ervoor dat de thema’s op de iPad aansluiten bij andere thema’s die het kind op de opvang of op school tegenkomt. Het thema dat bij de kinderopvang loopt, laten we terugkomen in de apps en boeken die het kind thuis gebruikt en leest. Door alles op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een doorlopend programma. Zo werkt het kind spelenderwijs aan taal, niet alleen op de opvang of op school, maar juist ook thuis.”

Enthousiaste gezinnen
“We zijn vorige maand begonnen en de reacties zijn erg positief. Het is dan ook echt een cadeautje voor gezinnen om geselecteerd te worden. We zien dat er een wereld opengaat voor de deelnemers,” vertelt Ria. “In Twenterand focussen we ons op gezinnen met jonge kinderen van drie of vier jaar. Veruit de meeste gezinnen hebben Nederlands als hun eerste taal. De deelnemers zijn erg enthousiast, dat is zo fijn! We merken dat anderen staan te springen om ook mee te doen. We kijken er daarom naar uit om Samen Digi-TAAL in Twenterand uit te breiden, nog meer gezinnen te voorzien van iPads en ze mee te nemen in ons project. We stimuleren ouders om samen met ons te werken en kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Actief de bibliotheek bezoeken kan daar ook een onderdeel van zijn. Een win-win situatie als het gaat om tegengaan van taalachterstand.”

Samen impact maken
“Met taalontwikkeling kun je niet vroeg genoeg beginnen,” vindt Ria. “Om taalachterstand te voorkomen wil je kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken en de ouders zo vroeg mogelijk het belang van taal laten inzien.” Ria raadt daarom andere bibliotheken aan om ook te beginnen met het project Samen Digi-TAAL en een lokale werkgroep op te starten. De samenwerking tussen alle betrokken organisaties ziet Ria namelijk als absolute meerwaarde. “Het is echt een project van ons samen en samen gaan we het avontuur aan. Het gezamenlijke doel verbindt ons en dat draagt bij aan het proces. Zoek elkaar daarom op en versterk elkaar. Maak vanaf het begin goede afspraken en zorg voor een goede rolverdeling. Dan kun je samen de strijd aangaan tegen laaggeletterdheid en écht impact maken. De betrokkenheid vanuit de gemeente maakt het mogelijk dat we met extra gelden het project Samen Digi-TAAL kunnen uitbreiden en nog meer gezinnen kunnen bereiken. Daar zijn we enorm blij mee.” Ria kijkt ernaar uit om de lokale samenwerking ook in te zetten bij andere (taal)programma’s. “Samen staan we sterker, je kunt het niet alleen.”

Meer informatie over Samen Digi-TAAL? Neem contact op met Evelien Wietsma, Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving bij Rijnbrink.