Stadkamer Zwolle ontwikkelt vervolgaanbod op Klik&Tik

Stadkamer Zwolle ontwikkelt vervolgaanbod op Klik&Tik

Sinds 2020 biedt Stadkamer Zwolle Klik & Tik-cursussen aan en begin 2022 komt daar een mooi vervolgaanbod bij. Veel deelnemers aan Klik & Tik willen na de cursus namelijk in een groep gelijkgestemden verder leren, zo blijkt uit onderzoek van Saskia Lenis. Dit kan straks in SamenDigitaal, een studiegroep waarin senioren samen met leeftijdsgenoten en in een informele sfeer hun digitale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Maar het concept is niet alleen bedoeld voor de Stadkamer. Bibliotheken kunnen straks de speciaal ontwikkelde handleiding gebruiken om het in hun eigen plaats op te starten.

Onderzoek naar de behoefte van mensen na Klik & Tik
Saskia is student Toegepaste Gerontologie aan het Windesheim. Tijdens haar afstudeerstage bij Stadkamer Zwolle is ze begeleid door Marianne Elsjan of Wipper, Adviseur Digitale Diensten bij de Stadkamer. Marianne: “Van Klik & Tik-cursisten kreeg ik steeds vaker de vraag of zij na het afronden van de cursus niet bij elkaar konden blijven komen. Ze konden al wel de cursus Digisterker volgen, maar de stap daarnaartoe bleek vaak te groot én die cursus bleek ook niet altijd aan te sluiten bij de leerbehoefte. Ander vervolgaanbod was echter nog niet beschikbaar. Saskia zocht een onderwerp voor haar afstudeeronderzoek, dus zo is de match gemaakt. Ik heb haar gevraagd om vanuit haar expertise onderzoek te doen naar de behoefte van mensen na Klik & Tik, om daarna ook te kijken wat wij als Stadkamer zouden kunnen aanbieden.”

Mee blijven doen in de maatschappij
Door corona hebben tot nu toe twintig senioren bij Stadkamer Zwolle een Klik & Tik-cursus kunnen volgen - in september 2021 start een nieuwe groep. Van die eerste twintig deelnemers heeft Saskia er voor haar onderzoek veertien gesproken. “Ik heb hen bijvoorbeeld gevraagd waarom ze zich hebben ingeschreven voor Klik & Tik. Soms werden die gesprekken emotioneel. Eén dame gaf aan dat ze in reclames vaak termen zag als ‘Kijk op onze website’ of ‘Mail naar…’, maar dat ze niet wist hoe dat dan werkte. Daardoor voelde ze zich buitengesloten in de maatschappij, en daar wilde ze verandering in brengen. Een andere dame vroeg zich af waarom tegenwoordig alles online moet, waarom ze niet gewoon mensen kon spreken. Het maakte haar eenzaam. Zo zie je maar wat het aanleren van digitale vaardigheden met mensen kan doen. Als senioren digitaal vaardig zijn, kunnen ze mee blijven doen in de maatschappij.”

Een schot in de roos
“Ook heb ik mensen gevraagd wat ze nog meer zouden willen leren - en hoe”, vertelt Saskia verder. “Deelnemers gaven aan dat ze vooral meer zelfvertrouwen willen opbouwen in werken met hun éigen computer of tablet. Klik & Tik volgen ze namelijk op een computer van ons. Na de cursus vinden ze het moeilijk om door te gaan met oefenen en om te leren omgaan met hun eigen digitale apparaat in de échte digitale wereld.” Marianne vult aan: “De deelnemers konden ook hun mening geven over onze ideeën, zoals een zelfwerkplek in de bieb of een studiegroep. Dat laatste bleek een schot in de roos, want de deelnemers gaven aan dat ze anderen willen blijven ontmoeten. Zo is het idee voor SamenDigitaal ontstaan. Met SamenDigitaal bieden we straks zowel een mogelijkheid om (nieuwe dingen) te leren en een stok achter de deur om thuis te oefenen als gezelligheid en binding met gelijkgestemden.”

SamenDigitaal: zélf en sámen actief zijn
SamenDigitaal bestaat vanaf begin 2022 uit groepen van minimaal zes en maximaal twaalf personen die gevormd worden vanuit de Klik & Tik-cursusgroep. Een groep komt eens in de twee weken bij elkaar in de Bibliotheek om ervaringen te delen en samen te oefenen, leren en werken met digitale activiteiten op apparaten. Saskia: “Net als bij een studiekring werken de bijeenkomsten van SamenDigitaal straks volgens een vaste structuur, waarbij de groep per bijeenkomst zélf beslist wat ze willen doen en leren. Essentieel is namelijk dat de deelnemers zélf en sámen actief zijn. Als Stadkamer faciliteren wij een begeleider: een vrijwilliger die groepsvorming en binding stimuleert en natuurlijk ook inhoudelijk kan helpen. Zo bestaat SamenDigitaal uit drie belangrijke onderdelen, die samen mét de ouderen zijn vastgesteld en niet vóór de ouderen zijn bepaald: onder begeleiding samen leren, leren op een eigen apparaat en leren over eigen aangedragen onderwerpen.”

Oproep aan alle bibliotheken
Volgens Marianne sluit het idee van SamenDigitaal perfect aan bij het doel uit de WSOB (bibliotheekwet) om alle burgers te laten participeren in de digitale informatiesamenleving - ook senioren. “De Bibliotheek is namelijk niet alleen een plek om boeken te lenen, het heeft ook als functie dat mensen zich er persoonlijk kunnen ontwikkelen en dat ze er hun maatschappelijke kansen kunnen verbeteren. Én het is een plek voor verbinding en ontmoeting - precies waar SamenDigitaal voor staat. Iedere Bibliotheek die net als wij senioren digitaal zelfvertrouwen willen geven én die enthousiast is geworden van ons verhaal, nodig ik dan ook uit om ons idee over te nemen.”

Speciaal voor bibliotheken is een handleiding SamenDigitaal ontwikkeld, bekijk deze hier. Nog vragen? Stel ze aan Marianne Elsjan of Wipper.