Stategiekit Hoger Bereik

Stategiekit Hoger Bereik

Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. In de stategiekit Hoger Bereik zijn inzichten verzameld en vertaald naar bruikbare tools en tips om deze kwetsbare groep te kunnen ondersteunen.

Voor veel mensen met lage basisvaardigheden is taal een verboden woord. Zij willen hulp bij dagelijkse dingen. Daarmee is het (taal)aanbod voor bijna niemand van hen geschikt.

De taalketen stokt bij de start, want bij vindplaatsen zien de medewerkers taal niet als hun kerntaak. Zij zien niet de invloed van beperkte basisvaardigheden op hun eigen processen en successen. En ook niet dat veel NT1'ers hulp willen ván en bij de vindplaats.

Wat werkt wél?
In tien pilots is uitgeprobeerd wat wél werkt om deze mensen te bereiken: relevante stappen én in welke volgorde. Maar bovenal is ondekt welke grondhouding nodig is om de NT1-doelgroep te begrijpen en hen passend aanbod te bieden: open maar gefocust.

De strategiekit Hoger bereik laat je springen in en openstaan voor een andere wereld: die van NT1. Durf een andere focus te kiezen dan vaardigheden opkrikken en vind nieuwe vormen van samenwerking om passend aanbod te ontwikkelen.Op deze aparte pagina van de website van www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl vind je een handboek, stappenplan, werkbladen en een 'scorebord' voor het bijhouden van resulaten en voortschrijdend inzicht.