Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Evert van de Worp
foto: Evert van de Worp

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Jeroen Kroese: ‘Door een achterstand in lezen en schrijven worden de talenten van mensen vaak niet optimaal benut. Dat is zonde, want die groep mensen heeft genoeg potentie. Gelukkig zijn er veel programma’s waarbij die mensen geholpen kunnen worden om hun taalvaardigheden te verbeteren. Ik heb zelf gezien hoeveel baat mensen erbij hebben in hun ontwikkeling als ze gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Toen ik gevraagd werd om ambassadeur te worden, werd ik dan ook meteen enthousiast.’

Waar houd je je mee bezig als netwerkambassadeur?

‘Ik probeer bij bedrijven bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid. We organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten voor werkgevers, waarbij we op een laagdrempelige manier laten zien hoe groot het probleem is. We staan stil bij de ervaringen die laaggeletterde medewerkers tegenkomen in het dagelijks leven, maar ook wat het aanpakken van laaggeletterdheid kan opleveren als het bijvoorbeeld gaat om de betrokkenheid van een medewerker in het bedrijf.’

‘In Deventer hebben we een mooie samenwerking met onder andere de Bibliotheek en het Taalhuis. Deze samenwerking verloopt vanaf het begin heel plezierig. Het helpt dat we allemaal uit ervaring gezien hebben hoeveel het mensen kan helpen in hun ontwikkeling en zelfvertrouwen als ze stappen zetten om hun taalachterstand aan te pakken.’

Staan bedrijven in deze coronatijd wel open om met laaggeletterdheid aan de slag te gaan?

‘Ik merk dat er ondanks deze coronatijd zeker aandacht en interesse voor dit onderwerp is bij bedrijven. Want juist in deze ingewikkelde tijden is het belangrijk om goed te communiceren op de werkvloer en alle medewerkers geïnformeerd te houden. Dat verhoogt de betrokkenheid van medewerkers bij een bedrijf, en bevordert veilig en efficiënt werken. Dat lukt alleen als de informatie bij iedereen goed overkomt.’

‘Taalvaardigheden spelen hier een belangrijke rol in. Als medewerkers taalvaardiger zijn, worden er minder fouten gemaakt in het productieproces en neemt de kans op ongelukken op de werkvloer af. Hoe meer ik met ondernemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hierover praat, hoe duidelijker dit belang voor mij wordt. Het levert altijd positiefs op, zowel voor de medewerker als het bedrijf.’

Lunchbijeenkomst voor werkgevers

Tijdens een lunchbijeenkomst op 22 april praat Jeroen samen met Bibliotheek Deventer werkgevers bij over de impact van laaggeletterdheid voor werknemer én werkgever. En over de (subsidie)mogelijkheden die er zijn om werk te maken van taal op de werkvloer.

Meer informatie? https://www.bibliotheekdeventer.nl/taalwerkt