Taalpunt Nijverdal organiseert minisymposium laaggeletterdheid

Taalpunt Nijverdal organiseert minisymposium laaggeletterdheid

Taalpunt Nijverdal organiseerde 10 september in het kader van de Week van de Alfabetisering een minisymposium om laaggeletterdheid onder de aandacht brengen.

Stichting Lezen en Schrijven gaf tips voor het "Herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden". Erika Companje, ex-laaggeletterde en taalambassadeur en haar dochter Dianne Companje, taalcoach en -coördinator Taalpunt Vriezenveen, vertelden hun verhaal en ervaringen.

In de gemeente Hellendoorn hebben ruim 3000 volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaalvaardig. Mensen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zijn kwetsbaar in de samenleving. Zo hebben laaggeletterden vaker schulden, vinden zij moeilijker een baan en leven ze vaker ongezond.

Samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties wil het Taalpunt zich inzetten voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Iedereen moet de kans krijgen om (ook op latere leeftijd) beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone.

  • Het Taalpunt Nijverdal is een samenwerking van Stichting de Welle, ZINiN Bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven, gemeente Hellendoorn en het ROC van Twente.