Themabijeenkomst gezinsaanpak

Themabijeenkomst gezinsaanpak

Het thema van de gezinsaanpak staat hoog op de agenda. Voor het Overijssels netwerk is een overkoepelend netwerkplan geschreven waar de bibliotheken zich op in konden schrijven. Ook is er vanuit de projecten VoorleesExpress en dBos PO een plan voor doorontwikkeling geschreven op de gezinsaanpak.

Maandag 23 september vond een bijeenkomst plaats, waarin verschillende bibliotheken hun lokale vraagstuk hebben geformuleerd op dit thema. Deze lokale vraagstukken vormen het vertrekpunt om in 2019 en 2020 samen te werken aan een hoger bereik van laagtaalvaardige gezinnen en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Meer informatie over de gezinsaanpak vind je hier