Uitnodiging vervolgbijeenkomst Bibliotheek en ouderen

De afgelopen maanden is er op verschillende fronten gewerkt aan het project De bibliotheek en ouderen: voorleesprojecten zijn gestart, het inspiratiedocument Wat is een dementievriendelijke Bibliotheek is bijna klaar en er is overleg geweest over training van vrijwilligers.

Een goed moment om met de deelnemers van het project de voortgang en lokale initiatieven te bespreken en om te bespreken hoe we verder willen in 2020. Ook geïnteresseerden van andere bibliotheken zijn van harte welkom!

  • Datum: maandag 25 november
  • Tijd: 9.30- 11.30 uur
  • Plaats: Rijnbrink - Nijverdal, de Ruimte (1e verdieping).


Programma, met een bijdrage van deelnemende bibliotheken:


Ben je geen projectdeelnemer en wil je er graag bij zijn? Meld je aan bij Tineke Datema (tineke.datema@rijnbrink.nl).