Veel belangstelling voor BiebBoys Zomerchallenge

Veel belangstelling voor BiebBoys Zomerchallenge

Het BiebBoys-team Joran Floor, Kees Meulendijks en Petra Mackenbach van de Bibliotheek Gelderland Zuid mogen zich NBD Jeugdspecialist van het Jaar 2021 noemen. Déze zomer moedigen de BiebBoys kinderen (groep 5 – 8) aan om ook in de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. In samenwerking met Rijnbrink is dit programma beschikbaar gesteld voor alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland. Veel bibliotheken maken gebruik van dit aanbod, voor het onderwijs, voor in de vestigingen of allebei.

Veel belangstelling
Maar liefst 18 Overijsselse bibliotheken maken gretig gebruik van de gratis pakketten. Daar bovenop worden nog extra pakketten afgenomen. De reacties zijn dan ook positief. Bibliotheken zien het als een cadeautje. Ria van der Wielen van Bibliotheek Twenterand vertelt: “Wij zijn enthousiast over de inzet van de BiebBoys en alle materialen.”

Onderwijs en in de Bibliotheek
Met stoom en kokend water is er een samenwerking ontstaan tussen de Bibliotheek Gelderland Zuid en Rijnbrink rondom de Zomerchallenge. Het achterliggende idee is om dit als opstap te zien voor opschaling van het gehele BiebBoys programma voor beide netwerken. In verband met de late uitrol, is er naast het onderwijspakket ook een bibliotheekpakket, dat gemakkelijk in de vestigingen kan worden uitgezet. Uiteraard kan het ook samen gebruikt worden. Paula de Haan van Bibliotheek Almelo geeft aan: “De belangstelling blijkt overweldigend! Er hebben zich 40 klassen aangemeld, en dat zonder reminder!”

Over de BiebBoys
Iedere maand maken de BiebBoys een lespakket voor het basisonderwijs rond leesbevordering of digitale geletterdheid. In vrolijke en knotsgekke video’s dagen ze kinderen uit om challenges te doen die te maken hebben met boeken en lezen. Voor de leerkrachten is er een lesbrief en aanvullend lesmateriaal.

Meer informatie over dit initiatief? Neem contact op met Jeannette Hofman.

BiebBoys is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. De Grote BiebBoys Zomerchallenge wordt mede mogelijk gemaakt door het netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheeknetwerk, in samenwerking met Rijnbrink.