Veel belangstelling voor het webinar Digitale prentenboeken

Veel belangstelling voor het webinar Digitale prentenboeken

Donderdag 21 januari organiseerde Rijnbrink in samenwerking met de Bibliotheek Kampen een webinar over Digitale prentenboeken voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk. Drs Kees Broekhof van Sardes vertelde in dit webinar over de meerwaarde van digitale prentenboeken.

Welke soorten digitale prentenboeken bestaan er en hoe beoordeel je de kwaliteit ervan? Hoe kan je digitale prentenboeken effectief inzetten? Hoe stimuleer je ouders om aan de slag te gaan met digitale prentenboeken? Hoe ga je om met weerstand tegen schermen? Wat is het belang van digitale prentenboeken voor meertalige kinderen? Antwoorden op deze vragen (en meer) krijg je tijdens dit webinar.

Ben je benieuwd naar het webinar Digitale prentenboeken? Kijk het webinar hier terug.

Veel belangstelling
Met ruim 330 aanmeldingen was er veel belangstelling voor het webinar, zowel uit Overijssel en Gelderland als uit de rest van het land. Deelnemers waren leesconsulenten en specialisten van bibliotheken, (pedagogisch) medewerkers van kinderopvang en voorscholen, leerkrachten primair onderwijs en voorleesvrijwilligers van o.a. de VoorleesExpress en BoekStart.

Effectief inzetten van digitale prentenboeken
Spreker Drs Kees Broekhof van Sardes neemt ons in dit webinar mee in de wereld van digitale prentenboeken en vertelt waarom ze geschikt zijn om de taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat digitale prentenboeken een positief effect hebben op de woordenschat, beginnende geletterdheid en verhaalbegrip, met name bij taalzwakke kinderen.  Kees helpt ons deze inzichten door te vertalen naar onze dagelijkse praktijk: hoe kunnen digitale prentenboeken effectief worden ingezet vanuit de Bibliotheek, de kinderopvang, (voor)scholen en bij gezinnen thuis? Daarnaast is er aandacht voor hoe digitale prentenboeken ingezet kunnen worden t.b.v. ouderbetrokkenheid.

Over de spreker: Kees Broekhof studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte van 1989 tot 1995 als vertaler en redacteur bij het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs. Sinds 1996 werkt Kees bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes als senior adviseur, vanuit deze rol heeft hij bibliotheken en kinderopvang begeleid bij een pilot over effectief werken met digitale prentenboeken.

Vragen & antwoorden
In deze bijlage vind je het document met de antwoorden op de vragen die door deelnemers tijdens het webinar in de chat zijn gesteld. Daarnaast zijn een aantal tips en nuttige links toegevoegd aan het document.

Contact
Neem bij vragen contact op met:

Linda Voortman, adviseur bij Rijnbrink | linda.voortman@rijnbrink.nl