Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Verslag Kenniscirkel Belastingdienst en digitale inclusie

De drie pijlers uit het convenant Bibliotheek en Belastingdienst zijn ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren. Tijdens de Kenniscirkel Belastingdienst en digitale inclusie op 9 oktober gingen specialisten basisvaardigheden met elkaar in gesprek over de lokale successen en knelpunten en de plannen voor 2020.
In het programma Digitale inclusie helpen bibliotheken en acht publieke dienstverleners burgers dichtbij huis om te gaan met de digitale overheid. Landelijk zijn 15 Kopgroepbibliotheken gestart, uit Overijssel zijn dat Hengelo en Dalfsen. Wat zijn hun ervaringen?

 

Belastingdienst

Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen. Dat blijkt uit onderzoek naar de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom de Belastingdienst via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).
De deelnemers aan de Kenniscirkel vonden elkaar in de successen: samenwerking in het netwerk, tevreden doelgroep en toenemende bekendheid. Dat laatste werd tevens als knelpunt benoemd: onbekendheid met ‘de nieuwe bibliotheek’. Plannen voor 2020: cursus belastingaangifte organiseren, rol als intermediair verbeteren en contact met gemeente stimuleren

samenwerking bd in artikel

Digitale inclusie

De dienstverlening bestaat uit:

  • Intensivering van cursussen digivaardigheden
  • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Van Hengelo en Dalfsen hoorden we o.a. hoe zij het IDO hebben opgezet en ingericht, wat hun samenwerkingspartners zijn, hoe hun medewerkers zijn getraind en hoe ze omgaan met de privacy.

Tips van de Kopgroepbibliotheken:
  • Betrek het lokale netwerk (bijvoorbeeld onderzoek samenwerking met sociale wijkteams)

  • Profileer de bibliotheek bij de gemeente (laat zien wat je doet)

  • Maak afspraken over interne communicatie (voor draagvlak)

Verslag en presentatie ontvangen van de ochtend? Stuur een mail aan Tineke Datema, projectleider E: tineke.datema@rijnbrink.nl