Wandelend Nederlands leren - Taalwandelingen in Olst en Wijhe

Wandelend Nederlands leren - Taalwandelingen in Olst en Wijhe

Als Taalcafés en afspraken tussen taalvrijwilliger en -deelnemer in coronatijd opeens niet meer doorgaan, dan ben je als Taalpuntcoördinator toch bang dat het contact met de mensen verwatert. En dat het oefenen met taal te lang stil blijft liggen. Diane Ruiter bedenkt daar iets op. Taalwandelingen!

Diane is werkzaam als Taalpuntcoördinator in Olst, Wijhe en Ommen en verbonden aan Bibliotheek Salland. ‘In het contact met andere Taalhuiscoördinatoren las ik iets over een ‘Kamper Ommetje’. Ik dacht even dat het iets met Ommen te maken had. Dit zette me aan het denken. Want wandelen, dat kan nog wel!'

Het slaat aan

In Olst, Wijhe en Ommen start Diana met de taalwandelingen voor mensen die de Nederlandse taal beter willen leren. Met name nieuwkomers, maar ook mensen die al jaren in het dorp wonen en de taal nog niet goed beheersen zijn van harte welkom. Het slaat aan. Op vaste avonden in de week lopen ongeveer tien mensen samen met tien vrijwilligers door het dorp. ‘We zien deelnemers die we al kennen van andere activiteiten van het Taalpunt. Daarnaast zorgt de goede samenwerking met de gemeente en de welzijnsorganisatie voor veel nieuwe aanwas. De gemeente Olst-Wijhe stuurt nieuwkomers zelfs een brief met de oproep om mee te doen. Door middel van filmpjes in verschillende talen leggen we de mensen uit wat de Taalwandeling inhoudt.’ De deelnemers en de vrijwilligers zijn heel enthousiast. ‘We hebben soms zelfs te veel vrijwilligers. Vrijwilligers uit andere projecten, zoals de VoorleesExpress, bieden aan mee te gaan, nu hun eigen werk even stil ligt. Dat is heel luxe en daar ben ik erg blij mee’.

Leren in de praktijk

‘Door te wandelen vertel je makkelijker je verhaal, het zet aan tot praten. En je hebt hele andere gesprekken. Bijvoorbeeld over praktische dingen waar je langs loopt. De winkel, de moestuin of over het verkeer. Teksten als ‘2e gratis’, dat snappen wij wel, maar dat is voor iemand die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst moeilijk te begrijpen. En dan loop je daar de volgende keer weer langs en dan grijp je daar op terug. Leren in de praktijk dus’, aldus Diane. Naast groepswandelingen zijn er ook één op één wandelingen. Ook een alternatief nu de één op één afspraken binnen niet goed mogelijk zijn.

Niet alleen voor de taal

‘Het taalniveau van de deelnemers is gering. Je merkt dat waar de één heel liergierig is en vragen stelt, de ander bijna nooit iets vraagt en alleen lijkt te komen voor het sociale contact en voor het plezier. De deelnemers hebben allemaal hun eigen verhaal en achtergrond, waardoor de één beter tot leren komt dan de ander. De insteek is wel het leren van de Nederlandse taal. De deelnemers praten onderweg ook wel even een paar minuten met elkaar in hun eigen taal. Maar daarna gaan we al snel weer over op het Nederlands’.  

Het ommetje niet meer in Ommen

‘In Ommen kwam de Taalwandeling niet goed van de grond. We zetten dezelfde middelen in, we stuurden mails, verspreidden filmpjes. En toch kregen we weinig deelnemers. Ja, dan baal je. De ene plaats is de andere nu eenmaal niet. Na het een tijdje te hebben doorgezet trokken we er toch de stekker uit. Zodra het weer kan blazen we in Ommen het Taalcafé weer nieuw leven in. Dan hoop ik dat het contact weer aangehaald wordt’, aldus Diane.

Van deelnemer tot ambassadeur! 

De Taalwandeling leidt tot bijzondere ontmoetingen. Een deelnemer uit Eritrea was vroeger gastarbeider in Israël. Hij werkte daar in een supermarkt. Door de Taalwandeling kwam hij in contact met de lokale supermarkt. Na contact met de gemeente Wijhe en de supermarkt is hij daar nu vrijwilliger! ‘En het meest bijzondere is toch wel het verhaal van een mevrouw uit Wijhe. Terwijl ze langs de IJssel loopt komt ze aan de praat met een Poolse jongen. Ze merkt dat hij heel graag leert en ze wist van de Taalwandeling. Ze heeft samen met de jongen een keer meegewandeld. De jongen is nu een vaste bezoeker. ‘Hij geeft ons tips als het gaat om promotie, websites en dergelijke. Hij heeft heel veel ideeën over het leren van de taal en hoe je dat nog beter kunt doen. Dat is echt fantastisch!’

Herfstweer

'Nu de herfst invalt wandelen de mensen nog wel individueel met elkaar, maar het wandelen in groepsverband pakken we in de lente weer op.'

Klik hier voor het promotiefilmpje