Werksessies Digitale Inclusie Gelderse en Overijsselse bibliotheken

Werksessies Digitale Inclusie Gelderse en Overijsselse bibliotheken

 ‘Wat komt er kijken bij het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid?’ ‘Wat is een geschikte plek in de bibliotheek?’ ‘Hoe betrek je je lokale netwerk en stakeholders?’ ‘Hoe ver ga je in de beantwoording van vragen?‘ Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens de werksessies over Digitale Inclusie op 20 en 21 januari. Kartrekkers van bibliotheken in Overijssel en Gelderland die in het komende half jaar een Informatiepunt Digitale Overheid starten kwamen bij elkaar.

Digitale Inclusie
In het programma Digitale Inclusie werken bibliotheken en acht publieke dienstverleners samen om burgers dicht bij huis te helpen omgaan met de digitale overheid. Doel van het project is dat álle mensen mee kunnen doen in de steeds meer digitaliserende samenleving en gebruik kunnen maken van de diensten van de overheid.
Die dienstverlening bestaat uit het intensiveren van cursussen digivaardigheden en het opzetten van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken.
In 2019 gingen Hengelo, Rivierenland en Dalfsen als kopgroepbibliotheek van start en in 2020 volgen 24 bibliotheken uit Gelderland en Overijssel. De rest volgt in 2021.

Veelgestelde vragen
Tijdens de werksessie werden vragen behandeld over de interne organisatie van het IDO, de bemensing, de opbouw van het lokale netwerk en er was aandacht voor de vermelding van het aanbod in G!DS. Publicatie van de veelgestelde vragen volgt.

Deskundige medewerkers
Rijnbrink ondersteunt bibliotheken onder andere in de organisatie van deskundigheidsbevordering. De medewerkers die het Informatiepunt gaan bemensen volgen een e-learning en vervolgens een training op locatie met medewerking van een acteur. Op deze manier wordt niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden getraind.

Meer informatie?
De presentatie van de werksessie vind je hier. Wil je meer informatie, een impressie van de werksessie of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Tineke Datema, Yvonne Sinkeldam of Hanneke Schut.