Online inspiratiemagazine BIbliotheek en Integratie

Afgelopen week ontvingen Bibliotheekdirecteuren en specialisten P&Z een online magazine met 'best practices' met betrekking tot het thema Bibliotheek en Integratie. 

Digisterker voor nieuwkomers succesvol in Enschede

Digisterker voor nieuwkomers succesvol in Enschede

In samenwerking met Digisterker is in de afgelopen maanden verder gewerkt aan een overdraagbaar model voor de cursus ‘Digisterker voor nieuwkomers' (werken met de e-overheid). Eerder al nam een tiental Bibliotheken uit Overijssel deel aan de verdiepingsbijeenkomsten met als doel de training lokaal zelf te kunnen organiseren. Belangrijke elementen zijn; de samenwerking met de lokale begeleidingsorganisatie (VluchtelingenWerk of anderszins) en de gemeente. Zij zorgen voor toeleiding van deelnemers. In het vervolg op de voorbereidingsbijeenkomst zijn de Bibliotheken in Deventer, Oldenzaal, Dalfsen en recent in Enschede aan de slag gegaan. Hierbij is een dusdanige ondersteuning geboden door een ervaren trainer/ coach zodat de lokale docenten het de volgende keer zelf kunnen doen.

In Enschede wordt door de Bibliotheek samengewerkt met de gemeente en M-Pact en is de cursus onderdeel van het M-Pact programma ‘Doe mee in Enschede’. Dat de cursus succesvol is blijkt wel uit de resultaten en evaluatie in Enschede waar in juni twee groepen cursisten het certificaat kregen uitgereikt door wethouder Jurgen van Houdt. En dat het nodig was blijkt wel uit de volgende quote; “Toen er in de app-groepen DigiD’s met wachtwoorden gedeeld werden wist M-pact dat het de hoogste tijd was deze training aan te gaan bieden”.

De ontwikkeling van dit concept wordt mede mogelijk gemaakt door een innovatiebudget van de Provincie Overijssel. Meer informatie, neem contact op met Paul Hulman.

Communities, wat kun je ermee?

De term communities duikt steeds vaker op als het gaat over de rol van de Bibliotheek. Tegelijkertijd blijft het vaak een vaag en abstract begrip. Want wat zijn ‘communities’ precies? En hoe kun je daar als Bibliotheek mee aan de slag?

Subsidie Tel mee met Taal 2019

Subsidie Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2019 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kan van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019 via https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/. De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2019 staat op wetten.overheid.nl.

Voor wie
Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Overijsselse winnaars Jeugdkrakercompetitie 2019

Vrijdag 28 juni vond de finale van de nationale Jeugdkrakercompetitie plaats. Vier teams streden om de winst. Maar liefst drie teams uit Overijssel gingen er uiteindelijk met de prijzen vandoor. 

Deskundigheidsbevordering Informatiepunt Digitale Overheid

Samen met de Bibliotheek Dalfsen hoort de Bibliotheek Hengelo vanuit Overijssel bij de 15 kopgroepbibliotheken van het landelijke programma Digitale Inclusie. In dit traject gaan de bibliotheken en acht publieke dienstverleners burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Hiermee wordt persoonlijke hulp en ondersteuning geboden aan de circa 4 miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid.

Opening eerste Informatiepunt Digitale Overheid

Vandaag heeft Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening verricht van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer.

Impressie Digisterkerdeeldag 19 juni

Impressie Digisterkerdeeldag 19 juni

Op 19 juni organiseerden Digisterker en Rijnbrink een Digisterkerdeeldag voor specialisten basisvaardigheden van de bibliotheek en docenten die de het programma Digisterker uitvoeren. Met Digisterker leren cursisten zelfstandig omgaan met de digitale overheid zoals gemeente, UWV en Belastingdienst.

Aan de orde kwamen modulair werken, effectmeting met de effectenmonitor van de Koninklijke Bibliotheek en Digisterker op maat. Hierin worden de onderwerpen van de digitale overheid thematisch gepresenteerd, bijvoorbeeld Wonen of Zorg. Na de pauze was het tijd voor de praktijk: problemen werden gedeeld en ideeën aangedragen.

Tot slot vertelde Bibliotheek Deventer hoe zij Digisterker voor vluchtelingen organiseren.

Het was goed om elkaar te spreken en te inspireren!

Rondetafelsessie Bibliotheek en Technologie

Maandag 27 mei vond een rondetafelsessie plaats voor Overijsselse Bibliotheken die aan de slag zijn of willen met het thema Bibliotheek en Technologie. In deze bijeenkomst stond de vraag centraal: ‘welke toegevoegde waarde kan de Bibliotheek hebben, in samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers, bij het ondersteunen van inwoners om te kunnen blijven meedoen in een samenleving die snel verandert door nieuwe technologieën?’

Vluchteling biedt koffie aan op Wereldvluchtelingendag

Vluchteling biedt koffie aan op Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag, donderdag 20 juni, bieden vluchtelingen bibliotheekbezoekers graag een kopje koffie aan. In Gelderland en Overijssel is een mooie samenwerking ontstaan tussen VluchtelingenWerk en verschillende bibliotheken, waardoor de landelijke actie Bakkie Doen is uitgebreid.

Op Wereldvluchtelingendag wordt in ruim 100 landen ter wereld stilgestaan bij mensen die hun huis hebben verlaten uit angst voor bijvoorbeeld oorlog, dictatuur of persoonlijk geweld. Want waar je ook vandaan komt, en wat je ook hebt meegemaakt: koffie verbindt. En wie weet ontstaat er een gesprek.

Week van de Vluchteling
Daarom stelt VluchtelingenWerk op 20 juni het één-op-één contact centraal met de actie Bakkie Doen. In Zwolle gebeurt dat op en rond het station. Daarnaast  wordt er koffie en thee uitgedeeld in de Bibliotheek in Harderwijk, Geldermalsen, Tiel, Borne, Deventer, Staphorst, Oosterbeek en Renkum. 
Bibliotheek Twenterand organiseert in de Week van de Vluchteling van 17 tot 23 juni allerlei activiteiten zoals een multiculturele maaltijd, de voorstelling 'Zand tussen de tenen'; een meet-en-greet met de Iraanse Guitty Mohebi en veel meer. De vier regionale bibliotheken hebben allemaal een boekenstand ingericht met het thema vluchtelingen.

Ontmoetingsplek
De samenwerking van VluchtelingenWerk met de Bibliotheek is niet toevallig: bibliotheken bieden een laagdrempelige, toegankelijk plek, waar je kunt lezen en kan leren. Nieuwkomers verbeteren hun Nederlands in het Taalhuis of met een taalcoach. De Bibliotheek is dè plek voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Foto: VluchtelingenWerk.

Prachtige provinciale én landelijke resultaten Scoor een Boek!

Afgelopen weken klonk, tijdens de feestelijke en sportieve afsluitingen op diverse locaties in heel Nederland, het eindsignaal van Scoor een Boek! In Overijssel deden 58 scholen mee, met een verrassend eindresultaat.

Themabijeenkomst ‘Toezicht in Transitietijd’

De maatschappij verandert; (semi-)publieke organisaties, zoals de bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren.