Café de Gelijkheid in Kampen roept op tot actie: "We hebben met z’n allen iets te doen”

Een betere wereld begint dicht bij huis. Daarom kunnen Kampenaren in Café de Gelijkheid sinds kort het gesprek met elkaar aangaan over ongelijkheid in hun gemeente. Van angst voor energiearmoede tot de lange wachttijden voor een sociale huurwoning en de klimaatverandering: de onderwerpen waar mensen over willen praten zijn divers. En het blijft niet bij praten alleen. “We hebben met z’n allen iets te doen en ik zie het als een taak van de Bibliotheek om mensen aan te zetten tot actie.”

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Op initiatief van 5 Overijsselse bibliotheken organiseerde Rijnbrink samen met hen het webinar Rijke Taal op 29 september. In totaal meldden 548 leerkrachten, leesconsulenten en andere belangstellenden uit Gelderland, Overijssel en daarbuiten zich aan. In anderhalf uur nam Anneke Smits, een van de schrijvers van het boek Rijke Taal, hen mee in de wereld van het (veranderende) taal- en leesonderwijs.

Anneke ging onder andere in op het belang en de urgentie van het anders inrichten van Nederlands leesonderwijs. Zo gaf ze haar blik op de vreemde opzet van lesmethodes waarin een verhalenstructuur ontbreekt. Daardoor missen leerlingen de context die juist belangrijk is voor hun woordenschat en begrip. Wat nodig is, is een rijke taalontwikkeling. Die kan het best worden vormgegeven door thematisch te werken, in blokken van 6-8 weken, en daarbinnen rijke taal aan te bieden. Een filmpje van basisschool de Triangel in Rouveen en Bibliotheek Staphorst gaf hier verdere invulling aan. Een tweede film van didactisch en orthopedagogisch centrum DOC93 en Stadkamer Zwolle liet zien hoe zij de samenwerking hebben opgepakt, om samen tot mooie resultaten te komen als het gaat om rijke taal. Tot slot gaf Anneke een toelichting op welke boeken en teksten dan wél geschikt zijn om aan te bieden in de klas.

Interactief
Ondanks dat de lezing online was, was er toch veel interactie mogelijk. Deelnemers stelden hun vragen via de chatfunctie. Deze vragen werden achter de schermen beantwoord door moderatoren en enkele vragen werden ook live aan Anneke gesteld en beantwoord.

Samenwerken is elkaar versterken
De animo voor het webinar was groot. Het thema Rijke Taal blijkt volop in de belangstelling te staan. De aanwezigen reageerden bovendien positief op het webinar. In de chat klonk veel herkenning en inspiratie om met frisse energie aan het onderwerp te werken. Ook werd de kracht van samenwerking duidelijk.

Het webinar was geïnitieerd door Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle. Samen met Rijnbrink werd het idee om een webinar te organiseren uitgevoerd. Zo zie je dat een lokale signalering van een vraagstuk kan leiden tot het inspireren van een grote mensenmassa, om samen te werken aan verbetering.

Terugkijken
Benieuwd naar het webinar? Vraag bij jouw bibliotheek naar de terugkijklink. Ook de gebruikte presentatie is via de bibliotheek beschikbaar.

Meer weten over Rijke Taal? Het boek ‘Rijke Taal’, geschreven door Anneke Smits en Erna van Koeven, staat boordevol weetjes en tips. Lees ook hun blog. Neem ook eens contact op met je lokale bibliotheek. Jouw leesconsulent kan informatie en lezingen verzorgen over goed leesaanbod en bijvoorbeeld tips geven over passende boeken bij thematisch werken.

Dashboard Bibliotheek & Techniek

In Overijssel geven bibliotheken ieder op hun eigen manier invulling aan het thema techniek en technologie, passend bij de lokale omgeving. Maar wat vind je nu in welke Bibliotheek? Wat zijn haar toekomstplannen op het gebied van techniek? Ben je benieuwd hoe je de samenwerking aan kunt gaan en bij wie je daarvoor moet zijn? Dat zie je in het Dashboard Bibliotheek & Techniek!

Gezinsaanpak: Hoe zorg je voor een goede samenwerking met lokale partners?

Als het gaat om gezinsaanpak is samenwerken met lokale partners cruciaal. Een lastige opgave in de afgelopen coronatijd, zou je wellicht denken. In Bibliotheek Dalfsen zijn er toch mooie stappen gezet. Bertine Westebring (Consulent Jeugd) en Sabine Sijbom (Taalpuntcoördinator) aan het woord.

De 100e studiekring is een feit!

Het is feest! Het Platform Studiekringen50plus startte op 30 september de 100e studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar 100 in Nederland!

Lezen, zingen & knutselen: Bibliotheek Dalfsen reisde rond met de Voorleestent

Lezen, zingen & knutselen: Bibliotheek Dalfsen reisde rond met de Voorleestent

De hele zomervakantie zijn Bibliotheek Dalfsen en Saam Welzijn op pad gegaan met een Voorleestent vol avontuurlijke, grappige, sprookjesachtige verhalen. Op deze manier wilden ze het (voor)lezen ook in de zomervakantie onder de aandacht brengen. De kinderen uit Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld gingen in de tent op reis naar verschillende werelden, ontmoetten bijzondere bewoners en beleefden de spannendste avonturen.

De Voorleestent werd elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag bemand door medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek en Saam Welzijn. Naast het voorlezen werd er gezongen, konden kinderen boekenleggers of boekjes knutselen en mochten ze uiteraard ook lekker zelf een boekje lezen. Dagelijks kwamen er tussen de 6 en de 12 kinderen, de laatste dag in Lemelerveld zelfs 21 kinderen. Het was een gezellige drukte in de tent!

Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders
Jackeline Mekkes, directeur Bibliotheek Dalfsen: “De Voorleestent en de activiteiten konden we uitvoeren door gebruik te maken van de Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige ouders. Door met de Voorleestent de wijken in te trekken, wilden we naast onze trouwe bezoekers ook graag andere mensen ontmoeten. De mensen voor wie de stap over de drempel van de Bibliotheek vaak nog te groot is.

Gezelligheid en spelenderwijs leren
“We wilden ouders en kinderen kennis laten maken met het plezier van voorlezen en ouders inspireren zelf vaker voor te lezen”, vervolgt Jackeline. “De nadruk lag vooral op gezelligheid en spelenderwijs leren. Door samen te werken met het Taalpunt en Saam Welzijn probeerden we tegelijkertijd laaggeletterdheid te signaleren, bespreekbaar te maken en ouders door te verwijzen naar aanbod voor henzelf.”

Positief vervolg
Bertine Westebring, Consulent Jeugd: “Afgelopen zomer hebben we een mooie start gemaakt. En we gaan door. We hebben de Voorleestent tijdens de Week van Lezen en Schrijven in twee andere kernen van gemeente Dalfsen opgezet. Dit in samenwerking met de basisscholen, waardoor de tent na schooltijd helemaal vol zat. Ook in de herfstvakantie hopen we op pad te gaan. We evalueren elke keer hoe het is gegaan en willen de komende jaren graag vaker de wijken in om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan, samen te lezen en mensen uit te nodigen om ook eens naar de Bibliotheek te komen.”

WINWIN: een nieuwe manier om het debat te voeren in de Bibliotheek

Klimaatverandering, ongelijkheid in de samenleving, 5G, wel of niet een mondkapje? Het gesprek over dit soort maatschappelijke vraagstukken ontspoort steeds vaker. In onze on- én offline gesprekken lijken we steeds verder tegenover elkaar te staan. Kan een algoritme helpen om in een debat de consensus weer boven tafel te krijgen, juist ook op die momenten dat we sterk van mening verschillen? Dit test een kleine groep middelbare scholieren tijdens een WINWIN workshop in de Bibliotheek (bblthk) in Wageningen.

Kansen creëren voor ouders van de VoorleesExpress

Met de VoorleesExpress worden in Overijssel en Gelderland jaarlijks zo’n 1400 taalarme gezinnen bereikt. Honderden vrijwilligers introduceren het voorleesritueel. De focus ligt hierbij op de taalontwikkeling van het kind. Maar ook de ouders hebben misschien zelf een wens om te werken aan hun taal of digitale vaardigheden. Hoe ga je hierover in gesprek met ouders? Hoe kunnen VoorleesExpress en Taalhuis hierin samenwerken? De projectleiders van de VoorleesExpress hebben samen met Taalhuiscoördinatoren in een themabijeenkomst in mei verkend wat een goede lokale aanpak kan zijn. Esra van den Aker van kennisinstituut ITTA* vertelt hier meer over.

Veel belangstelling voor BiebBoys Zomerchallenge

Het BiebBoys-team Joran Floor, Kees Meulendijks en Petra Mackenbach van de Bibliotheek Gelderland Zuid mogen zich NBD Jeugdspecialist van het Jaar 2021 noemen. Déze zomer moedigen de BiebBoys kinderen (groep 5 – 8) aan om ook in de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. In samenwerking met Rijnbrink is dit programma beschikbaar gesteld voor alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland. Veel bibliotheken maken gebruik van dit aanbod, voor het onderwijs, voor in de vestigingen of allebei.

Eerste BoekStartdag een groot succes!

Op zaterdag 19 juni 2021 heeft de eerste landelijke BoekStartdag plaatsgevonden. Tijdens de BoekStartdag werden de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom geheten in de Bibliotheek met een aantrekkelijk (online) programma of activiteit. De BoekStartdag werd landelijk geopend door de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman met een online oproep aan alle ouders van jonge kinderen om het BoekStartkoffertje op te halen en hun kinderen gratis lid te maken van de Bibliotheek.