Stategiekit Hoger Bereik

Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. In de stategiekit Hoger Bereik zijn inzichten verzameld en vertaald naar bruikbare tools en tips om deze kwetsbare groep te kunnen ondersteunen.

Roadmap Makersplaatsen

Van knutselen 2.0 naar leren met 21ste-eeuwse vaardigheden.

Het onderwijs erkent het belang van de 21ste-eeuwse vaardigheden – denk daarbij aan communiceren, creatief denken, en kritisch denken. Om deze skills in combinatie te leren, beoefenen en ontwikkelen maken scholen vaak gebruik van makerplaatsen – fablabs die in een onderdeel uitmaken van het aanbod van openbare bibliotheken.

Samen op naar een basisvaardig Overijssel!

Samen op naar een basisvaardig Overijssel!

(Digi)Taal Werkt! | online magazine. Een korte terugblik, een greep uit de lopende projecten en vooruitkijken naar 2019.

Lees het online magazine (Digi)Taal Werkt! 

In dit online magazine lees je meer over:

  • De start van (Digi)Taal Werkt!
  • Lopende projecten (Digi)Taal Werkt!
  • Uiteenlopende interviews
  • Conferentie 1 november 2018
  • (Digi)Taal werkt! in 2019

Benieuwd naar alle ruim 30 Overijsselse projecten die al lokaal gestart zijn? Bekijk de lopende projecten hier.

Contentpakketten voor Overijsselse bibliotheken

Contentpakketten voor Overijsselse bibliotheken

Vanuit het project Contentmarketing Overijssel heeft Rijnbrink vier filmpjes ontwikkeld voor de Bibliotheek. De doelgroep ouders van jonge kinderen (0 - 4 jaar) vertegenwoordigt een grote klantgroep.

De thema's die in de korte films aan de orde komen zijn:

- Voorlezen aan baby's.
- Prentenboek voor driejarigen.
- Bijna vier = naar school.
- Mediawijsheid.

De films zijn er mét en zonder ondertiteling en in apart formaat voor Instagram. Samen vormen het beeldmateriaal, banners en de teksten voor website en social media zogeheten contentpakketten: content die áltijd in te zetten is (niet tijdgebonden).
 
Bibliotheken kunnen er direct mee aan de slag! Download de contentpakketten.

Landelijke dag effectmening 17 december: IMPACT!

 

Wil je duidelijk maken wat het effect is van de activiteiten die je uitvoert? Wil je weten of de deelnemers van je cursussen wijzer zijn geworden? Laten zien dat je programma’s impact hebben en bedenken hoe je dat verhaal het beste voor het voetlicht krijgt bij je opdrachtgever en je partnerorganisaties?Op 17 december organiseert de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, onder regie van de KB, een bijeenkomst voor bibliotheken. 

Film landelijke themagroep Werkplaats

Tijdens de FabLearn conferentie en faire 2018 is een Expertsessie Bibliotheken over bibliotheekmaakplaatsen opgenomen. In de samenvattende video komt een aantal experts aan het woord, namelijk: Peter Troxler, Kerensa Strijker, Carola Oortwijn - Oldemaat, Maarten Lammers, Teun te Veldhuis (CODA Apeldoorn) en Jeroen de Boer.

Werken met e-overheid voor nieuwkomers

Veel bibliotheken in Nederland bieden burgers gelegenheid om te leren werken met DigiD en de e-overheid. Daarbij gebruiken ze het Digisterker-cursusprogramma ‘Werken met de e-overheid’. Voor mensen vanaf 18 jaar met een (voorlopige) verblijfsvergunning, die al wonen in een gemeente, is een toolkit gemaakt die aansluit bij hun situatie. Het materiaal is in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland ontwikkeld.

Bibliotheek Deventer en Losser genomineerd voor Beste Bibliotheek 2019!

Maar liefst twee Overijsselse Bibliotheken zijn genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland 2019: Bibliotheek Deventer en Bibliotheek Losser ('t Losser Hoes)!

ThuisTaal weer gestart

In regio Twente is vorige maand een nieuwe groep van 94 studenten gestart met voorlezen en het doen van (taal-) spelletjes bij nieuwkomersgezinnen in huis. Er doen 47 nieuwkomersgezinnen mee. De kinderen zitten op drie deelnemende scholen in de omgeving: De Globe in Enschede, het Palet in Almelo, de Regenbooggroep (de Windroos) in Oldenzaal.

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Mensen met lage (digi)taal- en basisvaardigheid helpen om mee te doen aan de samenleving; het doel van (Digi)Taal Werkt!

Talloze activiteiten rondom Nederland Leest

Over een paar dagen start de campagne Nederland Leest van het CPNB. Het thema is voeding. De hele maand november staan bibliotheken in het teken van dit thema. In diverse Overijsselse Bibliotheken zijn activiteiten georganiseerd. Bezoekers krijgen in ruil voor hun mening het boek 'Je bent wat je leest' cadeau, waaraan vijf schrijvers en kookfanaten hebben meegewerkt.

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs in Overijssel

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

De provincie ziet er naar uit om op 6 maart 2019 minimaal dertig directeuren van scholenkoepels en vijftien wethouders uit Overijssel een provinciaal Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs te laten ondertekenen. Een commitment met elkaar om ook in de toekomst energie en middelen in cultuureducatie te blijven steken.