Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Proeverij communities

Donderdag 26 september vond een Proeverij Communities plaats. De term ‘communities’ duikt steeds vaker op, ook in de Bibliotheekwereld. Het staat in veel beleidsplannen van gemeenten en organisaties, maar tegelijkertijd blijft het voor velen een vaag en abstract begrip. Elf medewerkers van Overijsselse bibliotheken deden op 26 september mee aan de proeverij, waarin een brug werd geslagen tussen het abstracte begrip en de werkpraktijk. We zoomden uit naar de trends die achter de opkomst van de term liggen. Daarna keken we naar de rollen die medewerkers hier zelf in (kunnen) spelen. De conclusie: er is geen kant en klare aanpak, maar je bewust zijn van de vraagstukken rondom communities, je eigen organisatie, netwerken waarin je opereert of specifieke inhoudelijke kennis die je in kunt brengen, kunnen je op weg helpen om lokaal zo goed mogelijk invulling te geven aan communities.

Er is belangstelling getoond voor een tweede sessie; deze wordt gepland. Meer informatie daarover volgt. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Laurie de Zwart.

Aanmelden: Landelijke dag Basisvaardigheden 2019

Save the date
Op donderdag 7 november (10.30 uur tot 18.00 uur) vindt de Landelijke dag Basisvaardigheden 2019 plaats.

Waar gaat het over?
De Bibliotheek versterkt haar rol als centrum voor non-formeel leren. Daarnaast biedt zij ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben. Samenwerken is hierin cruciaal: op landelijk en provinciaal niveau, lokaal met de gemeente en andere partners. Maar hoe geef je succesvol vorm aan dat netwerk? Wie heeft welke rol? En aan welke randvoorwaarden moet het netwerk voldoen om succesvol te zijn? Hierover gaan we op 7 november met elkaar in gesprek, in een inspirerend en verrassend ochtendprogramma en met in de middag tal van - door vakcollega's aangeboden - workshops, talks en verdiepingssessies.

Waar?
Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn

Voor wie?
Consulenten Basisvaardigheden, directeuren, frontoffice-medewerkers, collega’s marketing en jeugd, landelijke, provinciale en lokale partners uit het netwerk.

Meld je alvast aan!
Aanmelden kan via www.landelijkedagbasisvaardigheden.nl.
De kosten per persoon bedragen € 125,- (excl. 21% btw).

Overijssel in actie tijdens Week van de Alfabetisering

De tweede week van september stond in het teken van alfabetisering. Aan de landelijke oproep van Stichting Lezen & Schrijven om taal- en rekenactiviteiten te organiseren werd goed gehoor gegeven. In Overijssel vonden verschillende activiteiten plaats in het kader van geletterdheid.

Feestelijke aftrap Letter voor Letter Overijssel

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 13 september in Hardenberg voor een feestelijke avond met Nederlandstalige toppers.

Symposium en trainingsdag DeBroekriem

Dinsdag 10 september organiseerde DeBroekriem en House of Skills een symposium voor de bibliotheeksector. Er werd een blik op de toekomst geworpen, best-practices gedeeld en inzicht gegeven in opkomende projecten in het domein Werk & Inkomen. Er waren presentaties van Maaike Toonen, Vanessa Roelse, Martin Berendse, Erika Spil en Annelies Spork. Je vindt de presentaties hier terug.  

Pact ondertekent tijdens congres laaggeletterdheid

Woensdag 11 september organiseerde woningbouwvereniging deltaWonen uit Zwolle een congres laaggeletterdheid. Het belang van de aanpak van laaggeletterdheid werd aan het eind van het congres onderstreept toen DeltaWonen en 16 samenwerkingspartners een pact tekenden. 

Taalpunt Nijverdal organiseert minisymposium laaggeletterdheid

Taalpunt Nijverdal organiseerde 10 september in het kader van de Week van de Alfabetisering een minisymposium om laaggeletterdheid onder de aandacht brengen.

Kracht van zelfontwikkeling via de werkvloer

Regie hebben en houden op eigen leven en ontwikkeling, dat wil KonnecteD voor haar medewerkers. Daarom is samenwerking gezocht met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Nieuwe Subsidieregeling Digitale inclusie

De subsidieregeling voor het programma Digitale inclusie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is gepubliceerd.

Online inspiratiemagazine BIbliotheek en Integratie

Afgelopen week ontvingen Bibliotheekdirecteuren en specialisten P&Z een online magazine met 'best practices' met betrekking tot het thema Bibliotheek en Integratie. 

Digisterker voor nieuwkomers succesvol in Enschede

In samenwerking met Digisterker is in de afgelopen maanden verder gewerkt aan een overdraagbaar model voor de cursus ‘Digisterker voor nieuwkomers' (werken met de e-overheid). Eerder al nam een tiental Bibliotheken uit Overijssel deel aan de verdiepingsbijeenkomsten met als doel de training lokaal zelf te kunnen organiseren. Belangrijke elementen zijn; de samenwerking met de lokale begeleidingsorganisatie (VluchtelingenWerk of anderszins) en de gemeente. Zij zorgen voor toeleiding van deelnemers. In het vervolg op de voorbereidingsbijeenkomst zijn de Bibliotheken in Deventer, Oldenzaal, Dalfsen en recent in Enschede aan de slag gegaan. Hierbij is een dusdanige ondersteuning geboden door een ervaren trainer/ coach zodat de lokale docenten het de volgende keer zelf kunnen doen.

In Enschede wordt door de Bibliotheek samengewerkt met de gemeente en M-Pact en is de cursus onderdeel van het M-Pact programma ‘Doe mee in Enschede’. Dat de cursus succesvol is blijkt wel uit de resultaten en evaluatie in Enschede waar in juni twee groepen cursisten het certificaat kregen uitgereikt door wethouder Jurgen van Houdt. En dat het nodig was blijkt wel uit de volgende quote; “Toen er in de app-groepen DigiD’s met wachtwoorden gedeeld werden wist M-pact dat het de hoogste tijd was deze training aan te gaan bieden”.

De ontwikkeling van dit concept wordt mede mogelijk gemaakt door een innovatiebudget van de Provincie Overijssel. Meer informatie, neem contact op met Paul Hulman.

Communities, wat kun je ermee?

De term communities duikt steeds vaker op als het gaat over de rol van de Bibliotheek. Tegelijkertijd blijft het vaak een vaag en abstract begrip. Want wat zijn ‘communities’ precies? En hoe kun je daar als Bibliotheek mee aan de slag?