Bestrijden laaggeletterdheid

laaggeletterdheidLaaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Anderhalf miljoen Nederlanders hebben grote moeite met lezen en schrijven. De Overijsselse Bibliotheken zien het als hun maatschappelijke plicht om laaggeletterden een helpende hand te bieden.

 

Noodzaak bestrijden laaggeletterdheid
Uit onderstaande cijfers wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat de Overijsselse Bibliotheken zich blijven inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden. 

 • Nederland heeft ongeveer 1.500.000 laaggeletterden;
 • Ongeveer tweederde van de laaggeletterden heeft het Nederlands als moedertaal;
 • Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n half miljard euro;
 • Overijssel telt ongeveer 108.000 laaggeletterden.

Een leven lang leren
Zowel voor de persoonlijke als voor de maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk dat mensen een Leven Lang Leren. In de bibliotheek staan vanuit het oogpunt van Leven Lang Leren drie thema’s centraal: laaggeletterdheid, inburgering en toeleiding tot werk. In alle Overijsselse Bibliotheken zijn specialisten bezig op de eerste twee terreinen. Afhankelijk van de samenstelling van de bevolking van de gemeente ligt het accent bij de één op inburgering en bestrijden van laaggeletterdheid en bij de ander alleen op het bestrijden van laaggeletterdheid.

Inburgering

Rol van bibliotheken bij inburgeringLaaggeletterdheid en inburgering gaan hand in hand. Kennis van taal is een belangrijke voorwaarde in het inburgeringsproces. Gemeenten vinden in de bibliotheek dan ook logischerwijs een belangrijke partner op het gebied van inburgering. De bibliotheek biedt niet alleen uitvoerige inburgeringsprogramma’s, ook de sociale ontmoetingsfunctie van de bibliotheek blijft een belangrijke rol spelen bij het inburgeringsproces van nieuwe groepen Nederlanders.

 

 
 • Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur2.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur8.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur11.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur18.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur21.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur27.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur4.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur7.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur11.jpg
 • bibliotheekopschool.jpg
 • bibliotheekopschool2.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold.jpg