Spreidingsbeleid

Er is voor het adviesrapport Spreidingsbeleid bibliotheken (2012) onderzoek gedaan naar wat de juiste uitgangspunten en richtlijnen zijn voor een optimale spreiding van bibliotheken in Overijssel, zowel binnen de gemeentegrenzen als over de gemeentegrenzen heen. Er is hierbij voornamelijk rekening gehouden met meetbare factoren. Het adviesrapport gaat uit van de gedachte dat elke inwoner in Overijssel gelijke rechten heeft op een kwalitatieve bibliotheekvestiging of voorziening. Om een goede spreiding van kwalitatieve bibliotheekvestigingen en voorzieningen voor de toekomst te kunnen blijven waarborgen is het belangrijk om uitgangspunten en richtlijnen op te stellen, zodat iedereen weet waar er in de besluitvorming rekening mee gehouden dient te worden. 

In het onderzoek naar het spreidingsbeleid Overijsselse bibliotheken is er aan de hand van gesprekken met de bibliotheekdirecteuren, de betrokken wethouders en ambtenaren en de provincie geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn. Dit adviesrapport biedt uitgangspunten, richtlijnen en aanbevelingen op basis van de gesprekken die gevoerd zijn. Voor specifieke vragen kunnen wethouders en ambtenaren bij hun bibliotheekdirecteur terecht.

Richtlijnen

 • Voor dorpen met 5000 inwoners of meer is een bibliotheekvestiging noodzakelijk
 • Voor dorpen met minder dan 5000 inwoners en een bibliotheek op meer dan 7 kilometer afstand is een servicepunt of alternatieve bibliotheekvoorziening noodzakelijk
 • Voor minder mobiele mensen is de afstand van 7 kilometer te ver en moet lokaal gezocht worden naar een goede (alternatieve) bibliotheekvoorziening
 • Bibliotheekvoorzieningen kunnen per doelgroep worden opgesplitst (aparte voorzieningen voor jongeren, volwassenen, ouderen en minder mobiele mensen


Aanbevelingen

 • Alle bibliobushaltes vervangen door De bibliotheek op school
 • Vestigingen en servicepunten vervangen door De bibliotheek op school in kleine dorpen, waar kinderen de grootste ledengroep vormen
 • In het kader van de leefbaarheid is het aan te bevelen om in dorpen met heel weinig inwoners samen met de inwoners invulling te geven aan de bibliotheekvoorziening.


Documenten Spreidingsbeleid
Adviesrapport Spreidingsbeleid Overijsselse bibliotheken

Advies per gemeente

 

 
 • Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur2.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur8.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur11.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur18.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur21.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur27.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur4.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur7.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur11.jpg
 • bibliotheekopschool.jpg
 • bibliotheekopschool2.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold.jpg