Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Participatie en zelfredzaamheid

participatie zelfredzaamheidHet Overijssels Bibliotheeknetwerk wil een aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van in de inwoners van Overijssel. Zeker als het gaat om mensen die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken om goed mee te kunnen in de maatschappij of een leesbeperking hebben.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2025:

  • beschikt in iedere vestiging over voor iedereen begrijpelijke informatie over relevante maatschappelijke en lokale onderwerpen;
  • biedt voor inwoners faciliteiten om nieuwe initiatieven te ontplooien;
  • verwijst door, zonder dat mensen zich van het kastje naar de muur voelen gestuurd, en;
  • werkt lokaal en regionaal samen met relevante maatschappelijke organisaties.

Concrete voorbeelden van projecten zijn:

  • Taal Werkt! De doelstelling is dat in 2030 iedereen in Overijssel taalvaardig is.
  • Vluchtelingen en integratie: 'Werken met de e-overheid voor vluchtelingen en statushouders' en 'Vaktaal'.
  • De Digi-Taalhuizen. De doelstelling is dat tussen 2016 en 2018 tenminste 45.000 Nederlanders hun taalbeheersing verbeteren zodat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie.
  • Bibliotheek in het sociaal domein: vergroten van het draagvlak van de maatschappelijk en educatieve Bibliotheek als partner in het sociaal domein. 
  • Bibliotheek en de Belastingdienst. Doel: burgers helpen om zich zelfstandig te redden bij het afhandelen van belastingen en toeslagen.