Provinciaal programma

jeugd onderwijsHet Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2025:

 • stimuleert lezen, bevordert leesplezier en versterkt 21-century skills;
 • levert een aantoonbare bijdrage aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren;
 • draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd, en;
 • creërt een plek waar kinderen en jeugd graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.

Lees meer over deze projecten


participatie zelfredzaamheid

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk wil een aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van in de inwoners van Overijssel. Zeker als het gaat om mensen die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken om goed mee te kunnen in de maatschappij of een leesbeperking hebben.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2025:

 • beschikt in iedere vestiging over voor iedereen begrijpelijke informatie over relevante maatschappelijke en lokale onderwerpen;
 • biedt voor inwoners faciliteiten om nieuwe initiatieven te ontplooien;
 • verwijst door, zonder dat mensen zich van het kastje naar de muur voelen gestuurd, en;
 • werkt lokaal en regionaal samen met relevante maatschappelijke organisaties.

Lees meer over deze projecten


persoonlijke ontwikkelingHet Overijssels Bibliotheeknetwerk wil bijdragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van nieuwe kennis en nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden via makerspaces en fablabs.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2020:

 • biedt voldoende mogelijkheden voor alle inwoners van Overijssel voor hun persoonlijke ontwikkeling;
 • heeft in dat kader samenwerkingsafspraken met bestaande en nieuwe partners in haar werkgebied;
 • vervult een verwijsfunctie voor vragen die niet tot haar corebusiness behoren, en;
 • speelt pro-actief in op vragen vanuit de lokale samenleving.

Lees meer over deze projecten


veranderen en verbredenDoor te innoveren en - waar mogelijk - te digitaliseren wil het Overijssels Bibliotheeknetwerk de uitleenfunctie effectiever en efficiënter maken. Tegelijkertijd onderzoekt zij de mogelijkheden om de continuïteit en flexibiliteit van het netwerk te kunnen waarborgen.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2020:

 • beschikt over een geïmplementeerde HR-visie en bijbehorend instrumentarium;
 • heeft in haar begroting een vast percentage ruimte vrij gemaakt om jaarlijks in te zetten op nieuwe initatieven en experimenten, en;
 • kent een organisatievorm die aansluit bij de vernieuwende rol en taak van de Bibliotheek.

Lees meer over deze projecten