Provinciaal programma

jeugd onderwijsHet Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2025:

  • stimuleert lezen, bevordert leesplezier en versterkt 21-century skills;
  • levert een aantoonbare bijdrage aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren;
  • draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd, en;
  • creërt een plek waar kinderen en jeugd graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.

Lees meer over deze projecten


participatie zelfredzaamheid

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk wil een aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van in de inwoners van Overijssel. Zeker als het gaat om mensen die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken om goed mee te kunnen in de maatschappij of een leesbeperking hebben.

Het Overijssels Bibliotheeknetwerk in 2025:

  • beschikt in iedere vestiging over voor iedereen begrijpelijke informatie over relevante maatschappelijke en lokale onderwerpen;
  • biedt voor inwoners faciliteiten om nieuwe initiatieven te ontplooien;
  • verwijst door, zonder dat mensen zich van het kastje naar de muur voelen gestuurd, en;
  • werkt lokaal en regionaal samen met relevante maatschappelijke organisaties.

Lees meer over deze projecten


Leren doe je je leven lang. Nieuwsgierig zijn, de drang om te ontdekken, willen weten hoe het allemaal zit; het zit in ons allemaal.
Door die honger naar meer ontdek je nieuwe werelden, ontwikkel je jezelf en kom je verder in het leven.

De Bibliotheek is bij uitstek de plek om ongedwongen te leren.
Mensen én organisaties weten de Bibliotheek hiervoor steeds beter te vinden.
Het is een plek waar je leert over taal en media, maar ook over (actuele) thema’s als democratie, duurzaamheid, (deel)economie en technologie. De Bibliotheek is een plaats van verrijking en verdieping. Een plek waar je kennis haalt en brengt, maar ook kunt ontmoeten, toegankelijk voor iedereen.

Volgens de VOB heeft het bibliotheeknetwerk in deze programmalijn de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten. De middelen (tijd, geld) die hierbij vrijkomen worden ingezet voor het vervullen van (latente) klantbehoeften en het versterken van de positionering van de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek.

Om deze doelen te behalen ligt in deze programmalijn de focus op digitalisering en innovatie van werkprocessen, systemen, logistiek, marketing en collectioneren. Centraal bij deze ontwikkeling staat bij elke stap de vraag: wat is het voordeel voor de eindklant?

Op deze pagina tref je een aantal praktische voorbeelden aan. Deze zijn gericht op gebruik door de bibliotheken en organisaties met bibliotheek als onderdeel. Meer weten? Kennis delen of ideeën of projecten aandragen? Mail naar info@overijsselsebibliotheken.nl.

Lees meer over deze projecten