Volgens de VOB heeft het bibliotheeknetwerk in deze programmalijn de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten. De middelen (tijd, geld) die hierbij vrijkomen worden ingezet voor het vervullen van (latente) klantbehoeften en het versterken van de positionering van de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek.

Om deze doelen te behalen ligt in deze programmalijn de focus op digitalisering en innovatie van werkprocessen, systemen, logistiek, marketing en collectioneren. Centraal bij deze ontwikkeling staat bij elke stap de vraag: wat is het voordeel voor de eindklant?

Op deze pagina tref je een aantal praktische voorbeelden aan. Deze zijn gericht op gebruik door de bibliotheken en organisaties met bibliotheek als onderdeel. Meer weten? Kennis delen of ideeën of projecten aandragen? Mail naar info@overijsselsebibliotheken.nl.

Lees meer over deze projecten


START-pakket Werken met vrijwilligers

Rijnbrink werkt samen met een aantal Gelderse en Overijsselse bibliotheken aan een START-pakket ‘Werken met vrijwilligers’. Met hulp van dit START-pakket kan de inzet van vrijwilligers nog meer vanuit een professionele houding worden opgepakt en begeleid.

Samen puzzelen voor de juiste plek

GastBlog | Marijne Bos over vrijwilligersbeleid 

Landelijke Contentkalender

In de Contentkalender vind je een overzicht van de landelijke bibliotheekcampagnes. Klik in de kalender op een campagne en je ziet welke content hiervoor beschikbaar is (of komt). Vaak wordt er doorgelinkt naar de desbetreffende organisator, zoals de KB of CPNB.

Haal meer uit data!

Onder bibliotheken groeit de belangstelling voor en behoefte om te werken met data. Er komt steeds meer data beschikbaar over diensten, gebruik en gebruikers. Ook de behoefte om die data om te zetten in waardevolle inzichten neemt toe. Zowel voor de verantwoording richting subsidieverstrekkers (veelal de gemeente) als voor de optimalisatie van de dienstverlening.

Gastblog | Tijd Besparen Met Website Content

Mijn naam is Annemarieke Bos, sinds 1 oktober 2019 ben ik werkzaam als Communicatie- en PR medewerker bij Bibliotheek Hardenberg. Als nieuwkomer had ik al gauw door dat de Bibliotheek de afgelopen jaren enorm veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt en volop in beweging is: werk aan de winkel dus. Daarbij ben ik ook aan de slag bij Cultuurkoepel Vechtdal en FabLab Hardenberg, beide onderdelen van Bibliotheek Hardenberg.

Marketingaanpak 2021 Overijsselse bibliotheken

De bibliotheken in Overijssel voeren op basis van het netwerkprogramma 2021-2024 een gezamenlijk marketingbeleid. Samen zetten we grotere stappen voor het behalen van resultaat: Samenkracht. 

Is jullie vrijwillige inzet Goed Geregeld?

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

Blog | Online zichtbaar met de juiste content

Dit is het communicatieblog van Janneke Bloemheuvel. Ze schrijft in eigen woorden over communicatietools. In deze blog staat de contentkalender centraal. Bij de ontwikkeling hiervan is ze als projectadviseur nauw betrokken. 

Retail/Bibliotheek 3.0

De Bibliotheek ontwikkelt zich naar een maatschappelijke Bibliotheek als hart van de samenleving. Wat betekent dit voor de fysieke Bibliotheek waar naast boeken steeds meer ruimte nodig is voor activiteiten, workshops, studie- en werkplekken? 

De begroting: hoe krijg je meer grip?

Het is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere bibliotheek: de begroting. Toch is dit voor veel bibliotheekdirecteuren vaak een worsteling. Een programmabegroting kan hierbij helpen. Maar hoe krijg je een (programma)begroting waar je grip op hebt en waardoor je goed kunt sturen op de financiën?

MarCom Buzz

Met de MarCom Buzz worden marketing- en communicatiemedewerkers en adviseurs op de hoogte gebracht over ontwikkelingen landelijke en provinciale projecten en vakinhoudelijke informatie en tips.