Haal meer uit data!

Haal meer uit data!

Onder bibliotheken groeit de belangstelling voor en behoefte om te werken met data. Er komt steeds meer data beschikbaar over diensten, gebruik en gebruikers. Ook de behoefte om die data om te zetten in waardevolle inzichten neemt toe. Zowel voor de verantwoording richting subsidieverstrekkers (veelal de gemeente) als voor de optimalisatie van de dienstverlening.

Samenwerkingsproject gestart in 2020
In 2020 ging daarom het landelijke samenwerkingsproject Haal meer uit Data (HAMUD) van start. Dit was een initiatief van de KB. Door de KB, een aantal bibliotheken (o.a. uit Overijssel) en een aantal POI’s (o.a. Rijnbrink) zijn in gezamenlijkheid de eerste stappen gezet richting data-geïnformeerd werken. Er is aandacht besteed aan:

  • Het beter inzetten van beschikbare data uit o.a. de landelijke onderzoeksinstrumenten (Bibliotheekmonitor, Impactmonitor) en het datawarehouse.
  • Het bedenken van blauwdrukken voor standaardrapportages.
  • Het maken van een aanzet tot een visie en strategie.

Meer informatie over de resultaten lees je op de website Bibliotheeknetwerk.

Verder in 2021: van theorie naar praktijk
In 2021 heeft het project Haal meer uit data een vervolg gekregen, waarbij steeds meer de stap van theorie naar praktijk wordt gemaakt. Bibliotheken die deelnemen, gaan zelf aan de slag met eigen vraagstukken en casussen. Dit gebeurt o.a. door concrete challenges, intervisies tijdens regionale bijeenkomsten (o.l.v. Rijnbrink) en theorie en kennisuitwisseling tijdens landelijke workshops.

Geen data verzamelen ‘om het verzamelen’
Stadkamer (Zwolle) is één van de bibliotheken die meedoet aan HAMUD. Marianne Elsjan of Wipper (adviseur digitale diensten) vertelt over hun reden om mee te doen aan dit project: “We zijn ons al langer bewust van de veelheid aan cijfers die (landelijk en lokaal) beschikbaar is. Het HAMUD-project was een prikkel om hiermee aan de slag te gaan. We willen graag onderzoeken hoe we meer data-gestuurd kunnen werken. Uitgangspunt is dat we data verzamelen die we daadwerkelijk kunnen inzetten als sturingsfactoren. En dat we niet gaan verzamelen om het verzamelen.”


De hoeveelheid data is enorm
“Het werken met de challenges (opdrachten/quiz) in het project is een leuke manier om kennis te maken met de beschikbare bronnen van data. De hoeveelheid data en bronnen is enorm. Het valt soms tegen hoe je de juiste informatie eruit krijgt. Je moet dus heel goed nadenken over welke informatie je waarom wilt gebruiken. Wat we al inzichtelijk hebben gekregen is dat het gebruik van lokale data bijvoorbeeld, heel interessant kan zijn om het profiel van een wijk te analyseren. Ook benchmarken is een mogelijkheid die we tot nu toe weinig gebruiken”, aldus Marianne over haar ervaringen in het project HAMUD tot nu toe. 

Ook mee doen?
De eerste regionale en landelijke bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden, maar er is nog steeds gelegenheid om deel te nemen. Wil je aansluiten? Neem dan contact op met Modai van Aken via e-mail: modai.vanaken@rijnbrink.nl of tel. 06-12 85 09 34.

Voor de deelnemers uit Gelderland en Overijssel is er een BiebtoBieb groep HAMUD Regio Oost opgericht. Op deze manier kunnen deelnemers ook buiten de bijeenkomsten om met elkaar van gedachten wisselen en elkaar om tips vragen.