Aansluiting doorgaande lijn 0-6 jaar

 

HV KB laren0873Dit project sluit aan bij de J&O doelstellingen:

 1. - Uitbouwen en versterken doorgaande lijn 0-18 met nadruk op 0-4 jaar en dBosVO.
 2. - Ontwikkelen 21st century skills Investeren in en versterken van preventieve en curatieve aanpak geletterdheid met extra aandacht voor laagtaalvaardige gezinnen.

 

 Specifiek aandacht voor:
- Preventie (laaggeletterdheid) - Bereik laagtaalvaardige gezinnen – Ouderbetrokkenheid.
- Leesplezier - Kennisdeling en –ontwikkeling medewerkers.

 Doelen:

 • Kennisdeling, training en informatievoorziening rondom doorgaande lijn 0-6 jaar (aandacht voor Back Office en Front Office).
 • Meer focus op mediaopvoeding jonge kind.
 • Inzet op ouderpartnerschap en ouderbetrokkenheid in de doorgaande lijn
 • versterken verbindingen BoekStart, BoekenPret, dBoS, VoorleesExpress, ThuisTaal en Scoor een Boek!
 • Inspelen op ontwikkelingen Integrale Kind Centra en Brede Scholen: verkennen mogelijkheden geïntegreerde aanpak BoekStart & de Bibliotheek op School.
 • Stimuleren deelname van Bibliotheken aan Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) onderzoek vroege voorschoolse educatie voor jaarlijkse rapportage.

Dat doen we door in te zetten op:

 • Goede positionering en professionele relatie met het onderwijs
 • Versterken, uitbouwen verdiepen doorgaande lijn, extra aandacht voor 0-4 en VO.
 • Aansluiting op de landelijke programma’s
 • Vergroten bereik via uitbreiding en verbinding
 • Verbinding doorgaande lijn: groei kwaliteit, efficiency.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met het secretariaat of projectleider Linda Voortman.