Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Aansluiting doorgaande lijn 0-6 jaar

 

HV KB laren0873Dit project sluit aan bij de J&O doelstellingen:

 1. - Uitbouwen en versterken doorgaande lijn 0-18 met nadruk op 0-4 jaar en dBosVO.
 2. - Ontwikkelen 21st century skills Investeren in en versterken van preventieve en curatieve aanpak geletterdheid met extra aandacht voor laagtaalvaardige gezinnen.

 

 Specifiek aandacht voor:
- Preventie (laaggeletterdheid) - Bereik laagtaalvaardige gezinnen – Ouderbetrokkenheid.
- Leesplezier - Kennisdeling en –ontwikkeling medewerkers.

 Doelen:

 • Kennisdeling, training en informatievoorziening rondom doorgaande lijn 0-6 jaar (aandacht voor Back Office en Front Office).
 • Meer focus op mediaopvoeding jonge kind.
 • Inzet op ouderpartnerschap en ouderbetrokkenheid in de doorgaande lijn
 • versterken verbindingen BoekStart, BoekenPret, dBoS, VoorleesExpress, ThuisTaal en Scoor een Boek!
 • Inspelen op ontwikkelingen Integrale Kind Centra en Brede Scholen: verkennen mogelijkheden geïntegreerde aanpak BoekStart & de Bibliotheek op School.
 • Stimuleren deelname van Bibliotheken aan Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) onderzoek vroege voorschoolse educatie voor jaarlijkse rapportage.

Dat doen we door in te zetten op:

 • Goede positionering en professionele relatie met het onderwijs
 • Versterken, uitbouwen verdiepen doorgaande lijn, extra aandacht voor 0-4 en VO.
 • Aansluiting op de landelijke programma’s
 • Vergroten bereik via uitbreiding en verbinding
 • Verbinding doorgaande lijn: groei kwaliteit, efficiency.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met het secretariaat of projectleider Linda Voortman.