Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Doorontwikkeling Boekstart

HV KB DOK0056 kleinerBoekstart is de start van de doorgaande leeslijn. Het aantal Overijsselse BoekStartlocaties (in de kinderopvang) groeit verder in 2018. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor borging van BoekStart in de kinderopvang op de bestaande kinderopvanglocaties. Hoe kunnen lokaal structurele en duurzame samenwerkingen worden vormgegeven?

Integrale aanpak
Om BoekStart in en vanuit de bibliotheek goed onder de aandacht te (blijven) brengen en de zichtbaarheid te vergroten is een integrale aanpak nodig. Bibliotheek medewerkers (backoffice en frontoffice – betaald en onbetaald) spelen een grote rol, maar ook actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de collectie en ander versterkend aanbod van de Bibliotheek. Daarnaast zijn de instore communicatie en inrichting van groot belang.

Welke stappen doorloopt de BoekStart doelgroep tijdens hun klantreis? Op welke manier kunnen klantreis en klantcontactmomenten zo optimaal mogelijk worden benut? Hoe kunnen we zorgen voor een groter bereik en een terugkerend bezoek van de BoekStart doelgroep?

Fysieke plekken
De fysieke plekken (Bibliotheek en kinderopvang of het consultatiebureau) zijn een belangrijk contactmoment met de BoekStart doelgroep. Om deze plekken actueel en aantrekkelijk te houden is het belangrijk om regelmatig nieuwe elementen toe te voegen.

Boekstartcoach
Een nieuw element is de BoekStartcoach; een intensivering van het programma BoekStart waarbij een leesconsulent gerichte voorleesondersteuning biedt aan ouders in het consultatiebureau. De Bibliotheek Rivierenland heeft het concept BoekStartcoach ontwikkeld. Kunst van Lezen heeft hun ervaringen in een landelijk overdrachtsdocument gedeeld. Voor het jaar 2018 wordt door Kunst van Lezen een startsubsidie beschikbaar gesteld voor bibliotheken die aan de slag willen met de BoekStartcoach. Kunst van Lezen biedt startende bibliotheken in het najaar van 2017 de mogelijkheid om een impulssubsidie van €5000,- aan te vragen.

Jubileum!
Het jaar 2018 staat voor een bijzondere mijlpaal: BoekStart bestaat dan 10 jaar. Dit jubileum gaat gepaard met een landelijk campagnejaar; een uitgelezen kans om BoekStart goed in de ‘spotlights’ te zetten in Overijssel en de zichtbaarheid te vergroten.

 Doelstellingen tot en met 2018:

  • Doorontwikkeling op uitbreiding, verdieping, verbreding BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
  • Inzetten op vormgeven van structurele en duurzame samenwerkingen met kinderopvang(locaties).
  • Verbetering en behoud huidige locaties BoekStart in de kinderopvang.
  • Borging BoekStart in de kinderopvang: best practices en verbeterpunten rondom (lokale) uitvoer en (samen)werkwijze in kaart brengen.
  • Uitvoer stimuleringsregelingen Kunst van Lezen.
  • Vergroten van de (lokale) zichtbaarheid en profilering van BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
  • Stimuleren deelname Monitor BoekStart in de kinderopvang.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met het secretariaat of projectleider Linda Voortman.